จ.นครนายก : สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก จัดโครงการเพิ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อาวุโส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก จัดโครงการเพิ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อาวุโส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ 21 กันยายน 2565
ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายสถาพร ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก(สกสค.) ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดโครงการเพิ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อาวุโส ในส่วนของกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.)และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย(ช.พ.ส.) พ.ศ.2565 ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 85 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตามนโยบายของสกสค. เพื่อเป็นการดูแลให้ขวัญกำลังใจ เนื่องจากเป็นกลุ่มเปาะบางและเคยสร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการศึกษามาก่อน สำหรับจังหวัดนครนายก มีครูที่อยู่ในโครงการจำนวน 27 ราย ซึ่งทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการมอบเงินให้รายละ 2,000 บาท โดยมีคุณครูมารับด้วยตนเองและมอบให้ลูกหลานมารับเงินตามโครงการฯ โดยทางสำนักงานฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน