จ.นครนายก : คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2565

รับฟัง Fm 102.75 MHz
http://ohmi-design.com:9366/7.h   ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศชัย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ติดต่อโฆษณา 0861446336 0624259246

แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2565 24 กันยายน 2565 พระเทพโมลี วัดเทพศิรินทราวาส ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2565 โดยมีพระครูสิริพัฒนธำรง จร.วัดศรีจุฬา จต.ศรีจุฬา (กิตติมศักดิ์) พร้อมพระสงฆ์ คณะกรรมการวัด ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านให้การต้อนรับ พร้อมเข้าร่ามประชุมและชมวีดีทัศน์ประวัติวัดศรีจุฬา พร้อมเยี่ยมชมสถานที่และความสะอาดที่ภายในวัดศรีจุฬา เช่น ศาลาการเปรียญ ห้องเก็บครัวเรือนของวัด และเยี่ยมชมพระอุโบสถหลังเก่าและพระอุโบสถหลังใหม่ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นคณะกรรมการได้เดินทางมาที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง เพื่อมาประชุมและประเมินผลในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นหนึ่งในงานปฎิรูปกิจพระพุทธศาสนา โดยมุ่งพัฒนาให้เรียบร้อยรื่นรมย์ เป็นศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาจิตใจ ของประชาชน มีแผนการดำเนินงานเป็นระบบ หัวใจของโครงการนี้คือกลไกลการสร้างสายสัมพันธ์ ความร่วมแรงร่วมใจกันของวัด ชุมชน และภาคเครือข่ายในท้องถิ่นด้วยอุดมการณ์ร่วมกันคือ ศรัทธาปสาทะในบวรพระพุทธศาสนา และเจตจำนงให้วัดเป็นสถานสัปปายะ อำนวยสันติรสแก่ผู้เข้ามาพึ่งพาบำบัดทุกข์และเสริมสร้างความสุขทั้งแก่กายและใจ อันจะนำไปสู่ความวัฒนาสถาวรของชาติและสถาบันพระพุทธศานา
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน