วัดเขาเจดีย์ เตรียมนำวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อโปร่ง โชติโก รุ่นปิดทองฝังลูกนิมิต ที่หลวงพ่อได้ปลุกเสกไว้ แจกในงานประจำปี ฉลองครบรอบ 241 ปี ในห้วงวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 **เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

หากใครเดินทางไปอำเภอปะทิว จะพบว่า ใจกลางเมือง มีภูเขาขนาดย่อม ตั้งสง่าอยู่ภายในวัดเขาเจดีย์  ซึ่งบนยอดเขาจะพบว่ามี โบราณสถาน ที่มีประวัติการสร้างไว้ตั้งแต่รุ่นกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศิลปากร โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรได้กำหนดให้สถานที่แห่งนี้ เป็นจุดเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งของจังหวัดชุมพร ผู้ที่เดินทางมา เที่ยวในจังหวัดมักเดินทางมาทท่องเที่ยว เยี่ยมชม อีกทั้งยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงกับ ชายหาด หลายแห่งด้วยกันเช่น หากคาบาน่า หาดแหลมสน อ่าวทุ่งซาง อยู่ใกล้กับสนามบินชุมพรเล็กน้อยเท่านั้น การเดินทางสะดวกสบาย

สำหรับ ประวัติวัดเขาเจดีย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านบางสน ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรเป็นเขาลูกโดดขนาดเล็ก สูงประมาณ 50 เมตร บนยอดเขาเป็นลานกว้าง เป็นที่ตั้งของเจดีย์ เก่าแก่ 1 องค์ ใกล้กันมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติ และวิหารพระพุทธบาท ปัจจุบันได้รับประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนพิเศษ 39 ง หน้า 8 วันที่ ๖ ตุลาคม 2538 พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา

ซึ่งประวัติการสร้างเจดีย์ปรากฏแต่เพียงเรื่องเล่าว่า เจ้าอ้ายพญา และเจ้ายี่พญา เดินทางมาจากกรุงศรีอยุธยา พร้อมทรัพย์สินเงินทองเพื่อไปร่วมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ที่เมืองนครศรีธรรมราชครั้น ทราบว่าพระมหาธาตุเจดีย์ที่จะไปได้สร้างเสร็จแล้ว จึงได้สำรวจหายอดเขาที่สวยงามแล้วสร้างพระเจดีย์ขึ้นไว้บนยอดเขา จึงพบว่า ยอดเขาใจกลางเมืองประทิวแห่งนี้เหมาะที่จะสร้างพระเจดีย์ได้ จึงร่วมกับไพร่พล ดำเนินการก่อสร้างจนสำเร็จ จึงมีชื่อเรียกยอดเขาแห่งนี้ว่า เขาเจดีย์

ต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้รับการจัดตั้งเป็นวัดเมื่อพ.ศ.2325 (สมัยรัชกาลที่ 1) กระทั่งเมื่อ พ.ศ.2494 เริ่มมีพระสงฆ์เข้ามาจำพรรษาและพัฒนาเป็นวัดสืบมาจนปัจจุบันจะครบรอบ 241 ปี  สิ่งสำคัญ ภายในวัด

1.เจดีย์ทรงระฆัง ฐานล่างสุดเป็นลานประทักษิณ กว้างด้านละ 8.84 เมตร มีเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์ทั้งสี่มุม มีบันไดทางขึ้นอยู่ทางทิศตะวันออก ฐานเจดีย์เป็นฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 4.20 เมตร ฐานด้านหน้าเจาะเป็นซุ้ม เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปแกะสลักจากหินทรายแดง ปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลาย ประดิษฐานภายในซุ้มของเจดีย์ (ปัจจุบันทางวัดเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาไว้ และนำพระพุทธรูปองค์ใหม่มาประดิษฐานแทนที่)  

  1. โบสถ์ หรือวิหาร วัดเขาเจดีย์ได้รับพระราชทานวิสุงคามเสมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2375 (รัชกาลที่ 3) ภายในมีรอยพระพุทธบาทจำลอง หล่อด้วยสำริด ทาสีทอง ศิลปะอยุธยาตอนปลาย พุทธศตวรรษที่ 26 ประดิษฐานในบุษบกภายใน ต่อมาได้มีการสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมา แต่ก็ไม่สำเร็จเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาหิน ต้องใช้ปัจจัยในการสร้างจำนวนมาก จึงชะลอการสร้างมายาวนาน จนมาถึงปี พ.ศ.2560 ชาวบ้านวัดเขาเจดีย์ได้กราบนิมนต์ให้ พระครูโสตถยาธิคุณ (ว.) หลวงพ่อโปร่ง โชติโก มาช่วยสร้างโบสถ์หลังนี้ให้แล้วเสร็จ จนสามารถฝังลูกนิมิตได้ในปี พ.ศ.2562

3.พระบูรพาบรรพต เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางห้ามญาติ สาเหตุที่ต้องสร้าง พระบูรพาบรรพด ที่ประดิษฐานบนยอดเขาเจดีย์ เนื่องจากอำเภอปะทิวได้รับภัยพิบัติจากพายุอยู่เนือง ๆ ทำให้บ้านเมืองได้รับความเสียหายเช่น ในปี พ.ศ.2532 เกิดพายุใต้ฝุ่นเกย์ ทำความเสียหายให้กับชาวเมืองปะทิวอย่างมหาศาล ด้วยความเชื่อของชาวบ้านในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอำเภอปะทิวให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ ชาวบ้านอำเภอปะทิวและอำเภอใกล้เคียง ได้ระดมทุนจัดสร้างพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2535 – 2536  หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพื่อปกป้องภัยพิบัติจากพายุร้ายต่าง ๆ และได้ตั้งชื่อพระพุทธรูปองศ์นี้ว่า พระบูรพาบรรพต หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2540 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศ และเตือนภัยว่าจะเกิดพายุใต้ฝุ่นชื่อพายุลินดา จะพัดขึ้นฝั่งที่อำเภอปะทิว แต่เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 พายุลินดาเปลี่ยนทิศทางพัดไปทางตอนเหนือเข้าสู่ฝั่งทางอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในส่วนของอำเภอปะทิวไม่ได้รับผลกระทบจากภัยพายุนี้เลย ชาวบ้านจึงเชื่อว่าด้วยบารมีของพระบูรพาบรรพต คุ้มครองชาวอำเภอปะทิวให้รอดปลอดภัย และจากนั้นก็ไม่มีภัยพิบัติร้ายแรงอีกเลย เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน มักเดินทางมากราบไหว้ขอพรให้ช่วยขจัดปัดเป่าเคราะห์ดวงที่ไม่ดีได้

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์  ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด เท่าที่ทราบ รูปที่ 1 หลวงปู่หุน (ไม่ทราบฉายา) ไม่ทราบ พ.ศ.แน่ชัด รูปที่ 2 พระครูบรรพตเจติยาภรณ์ (หลวงปู่ฉะอ้อน ขตฺตปญโญ)  รูปที่ 3 พระมหาดิลกรัศมี ฐิติจาโร (รักษาการเจ้าอาวาส)  รูปที่ 4 พระครูโสตถยาธิคุณ (วิ.) (หลวงพ่อโปร่ง โซติโก) (รักษาการเจ้าอาวาส) รูปที่ 5 พระครูสังฆรักษ์ชัยรัตน์ ชนาสโภ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

โดย วัดเขาเจดีย์  ได้กำหนดจัดงานประจำปีฉลองครบรอบ 241 ปี ในห้วงวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 มีกิจกรรมท่องเที่ยว ปิดทอง หลวงพ่อโปร่ง โชติโก บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับวัตถุมงคล เหรียญหลวงพ่อโปร่ง โชติโก รุ่นปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเขาเจดีย์ ที่หลวงพ่อโปร่ง ได้ปลุกเสกไว้เมื่อปี 2562

////////////