สระบุรี กฐินสามัคคีวัด”ดาวเรือง” หจก.สระบุรีวณิชากร (เจ้าภาพใหญ่)

แชร์ข่าวนี้

 

สระบุรี กฐินสามัคคีวัด”ดาวเรือง” หจก.สระบุรีวณิชากร (เจ้าภาพใหญ่)

วันนี้ ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ.วัดดาวเรือง ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี กำหนดให้มีการทอดกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ฌาปนสถาน และเปลี่ยนระบบเตาเผาของเมรุใหม่ทั้งหมด โดยมีพระใบฎีกา จิรวัฒน์ เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดดาวเรืองประธานฝ่ายสงฆ์  ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ประธานผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดสระบุรีวณิชชากร กรุ๊ป พร้อมครอบครัว ประธานองค์กฐินสามัคคี มีศิษย์ยานุศิษย์และกัลยาณมิตร ร่วมกันจัดกองกฐินสามัคคีทอด พร้อมด้วย อุบาสก อุบาสิกา วัดดาวเรือง ชาวชุมชนดาวเรือง,ชุมชนการเคหะฯ และพุทธศาสนิกชน ทั่วไป ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ซึ่งในโอกาสนี้ทางวัดดาวเรืองจึงได้เชิญชวนศิษย์ยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธา เจริญศรัทธา จากผู้ใจบุญใจกุศล ร่วมทำบุญจัดกองกฐินมหากุศล มีประธานอุปถัมภ์กองบุญกองกองกฐิน กองละ 10,000 บาท  กองละ 5,000 บาท  กองละ 499 บาทและกำลังตามศรัทธาบุญ ร่วมตั้งกองผ้าป่าสามัคคีบูชาผ้าไตรในครั้งนี้

ในงานบุญสำคัญทางพระพุทธศาสนาครั้งนี้ ยังมี ผู้ใจบุญ นำสิ่งของ อาหาร หวานคาว มาร่วมออกโรงทาน แจกจ่าย ให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานล้นหลามเต็มบริเวณสถานที่การจัดงาน

โอกาสนี้พระใบฎีกา จิรวัฒน์ เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดดาวเรือง ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประธานพร ให้ผู้มาร่วมงานทุกท่าน พร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน