มทบ.15 โดย พัน มทบ.15 จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ผลัดที่ 2/66

แชร์ข่าวนี้

 

มทบ.15 โดย พัน มทบ.15 จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ผลัดที่ 2/66

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.66 พล.ต.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ ผบ.มทบ.15 มอบหมาย พ.อ.พีรฉัตร พานทอง รอง ผบ.มทบ.15 พร้อมด้วยคณะ ผบช.ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 โดยหน่วยฝึกทหารทหารใหม่ พัน.มทบ.15 ได้เปิดโอกาสให้น้องๆทหารใหม่ได้พบญาติเป็นครั้งแรกหลังการฝึก เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ และผ่อนคลายความคิดถึงให้กับญาติๆน้องทหารใหม่

โดย รอง ผบ.มทบ.15 ได้พบปะกับทางญาติๆ เพื่อพูดคุยถึงการดูแลน้องทหารใหม่ตลอดระยะเวลาของการฝึก การกิน อยู่ หลับ นอน รวมถึงสวัสดิการต่างๆให้ทางญาติได้รับทราบ สร้างความเชื่อมั่นให้กับญาติ ๆ ของทหารใหม่ว่า หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.มทบ.15 จะดูแลน้อง ๆ “ทหารใหม่” เสมือน “น้องคนเล็ก” ของครอบครัวโดยมีจำนวนญาติทหารใหม่ทั้งสิ้น 794 คน

ทั้งนี้..ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดต่อของกรมแพทย์ทหารบกซึ่งได้สร้างความพึงพอใจให้กับญาติทหารใหม่และทหารใหม่เป็นอย่างดี

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน