ขอนแก่น มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 6  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้ว่าฯ** พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

ขอนแก่น มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 6  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้ว่าฯ

“กอล์ฟการกุศลมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี” คนเล่นสนุกแถมได้บุญ ช่วยคนป่วยให้พ้นทุกข์

ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เปิดเผยว่า มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 6  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 Shot Gun เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ โดยมี รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร เป็นประธานจัดการแข่งขัน และ คุณสุขสันต์  โพธิวัฒน์ ผู้บริหารบริษัท เอ็น.อี.อโกร อินดัสทรี จำกัด ,คุณโชคชัย คุณวาสี กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด และคุณภานุ อนามบุตร ผู้จัดการทั่วไปสนามกอล์ฟสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ เป็นรองประธานจัดการแข่งขัน พร้อมคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินงาน เพื่อระดมทุนหารายได้ให้แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีในการนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการผ่าตัดอย่างทันท่วงที และนำไปใช้กิจกรรมสาธารณกุศลที่สำคัญต่าง ๆ ของมูลนิธิ รวมถึงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนในวงกว้าง

ทั้งนี้ กอล์ฟการกุศลมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จัดขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ใจบุญทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ยากไร้ ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษามากขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยการจัดในแต่ละครั้งที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากนักกอล์ฟผู้ใจบุญ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระต่าง ๆ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี อีกทั้งยังบริจาคสิ่งของที่ระลึกให้เพื่อมอบเป็นของรางวัล

“โดยเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการเข้ารับการผ่าตัดอย่างทันท่วงที โดยในปี 2565 ตั้งเป้าไว้ที่ 70 ราย ๆ ละ 300,000 บาท เป็นเงิน 2,100,000 บาท ,มอบเงินเพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ขาดแคลน ให้กับโรงพยาบาลเครือข่าย 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,โรงพยาบาลศรีสะเกษ ,โรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ แห่งละ 100,000 บาท จัดซื้อวัสดุตัดต่อเส้นเลือดให้แก่หน่วยผ่าตัดของ รพ.เครือข่าย และจัดซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ สำหรับคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีให้กับ รพ.สต.บ้านหนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา การพัฒนาและวิจัยให้แก่หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งทอน้ำดี”

ด้าน รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ จังหวัดขอนแก่น ผลการดำเนินกิจกรรมสรุปได้ดังนี้ ระยะเวลาการจัดเตรียมงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตั้งแต่มกราคม  ถึงมีนาคม 2565 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ภาพรวมของการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป้าหมายรับสมัครทีมทั้งหมด 30 ทีม และนักกอล์ฟ 150 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 25 ทีม แบ่งเป็น ประเภททีม VIP 5 ทีม และประเภททีมทั่วไป 20 ทีม มีนักกอล์ฟเข้าร่วมกิจกรรมรวม 125 คน

รายได้ค่าสมัครทีมเข้าแข่งขัน 750,000 บาท สนับสนุนจัดทำถ้วยรางวัล 59,000 บาท  สนับสนุนป้าย Sponsor ติดในสนาม 195,000 บาท และเงินบริจาค 582,131 บาท รวมทั้งสิ้น 1,586,131 บาท ได้รับความอนุเคราะห์รางวัล Hole In One หลุม 13 พาร์ 3 เป็นรถยนต์ Toyota Yaris รุ่น Sport Premium X-Urban มูลค่า 728,600 บาท จาก บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด และเงินพิเศษสำหรับผู้ทำ Hole In One 4 หลุม ๆ ละ 30,000 บาท จากคุณวิรัตน์ เย็นสบาย นายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง และคุณรุ่งโรจน์ เย็นสบาย สจ.เขตอำเภออุบลรัตน์ รวมถึงได้รับสิ่งของสนับสนุนจากหน่วยงานและบุคคล เพื่อเป็นของที่ระลึกมอบให้ผู้ร่วมกิจกรรม โดยมีค่าใช้จ่าย ทั้งหมด 468,015 บาท สรุปรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,118,116 บาท

ผลการแข่งขัน ประเภททีม ทีม VIP ชนะเลิศ ทีม น้ำตาลแดง ทีมทั่วไป ชนะเลิศ ทีม สยามฟาร์มาซูติคอล รองชนะเลิศ ทีม สุขสวัสดิ์การทอกาฬสินธุ์ ประเภทบุคคล OVER ALL LOW GROSS นายธีระ นามวงษ์ OVER ALL LOW NET นายธนินท์ สุวรรณชาติ รางวัลบู้บี้ คุณนันทกา ขันตีแก้ว

ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวในตอนท้ายว่า การจัดกิจกรรมยังคงอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เหมือนกับปีที่ผ่านมา ซึ่งปัญหาโควิด-19 ทำให้เกิดข้อจำกัดและต้องเพิ่มขั้นตอนให้รัดกุมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ได้ทำหนังสือขออนุญาตจัดกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น (สสอ.) กลุ่มงานควบคุมโรคจังหวัดขอนแก่น โดย สสอ. ให้แนบรายชื่อและผลการตรวจ ATK ของนักกอล์ฟและผู้เข้าร่วมงานมาพร้อมหนังสือ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อนการจัดการแข่งขัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่คลี่คลาย

ซึ่งทางคณะผู้จัดยังไม่สามารถจัดทำได้ในขณะนั้น แต่ปัญหาดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์ประสานงานจาก นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ช่วยประสานกับทาง สสอ. โดยได้เสนอขั้นตอนการตรวจคัดกรองด้วย ATK การตรวจหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดส ของนักกอล์ฟและผู้เข้าร่วมงานก่อนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมให้มีการสรุปรายชื่อ ผลการตรวจ ATK และประวัติการรับวัคซีนโควิด-19 ของผู้เข้าร่วมรายงานต่อ สสอ. หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน ทำให้ต้องเพิ่มขั้นตอนการตรวจคัดกรอง ATK และการซักประวัติการรับวัคซีนเบื้องต้นก่อนถึงขั้นตอนของการลงทะเบียนนักกอล์ฟเข้าร่วมงาน แต่นักกอล์ฟและผู้ร่วมงานทุกท่านเข้าใจและให้ความร่วมมือด้วยดี และมีนักกอล์ฟบางท่าน บางทีมอยู่ต่างจังหวัด ทำให้ช่วงพิธีมอบรางวัลมีนักกอล์ฟอยู่ในงานไม่มาก และมารับถ้วยรางวัลไม่ครบ คณะผู้จัดต้องส่งถ้วยรางวัลและของรางวัลให้ในภายหลัง

** พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ รายงาน