พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ นายกสมาคมปักษ์ใต้นำทีม ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

แชร์ข่าวนี้

“พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ นายกสมาคมปักษ์ใต้นำทีม ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

วันนี้ 27 ส.ค.65 เวลา 09.30 น.พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ, ดร.ศิรินัดดา หักพาล ภริยา,ดร.กานต์ บุญศิริ นายกสมาคมชาวสงขลา,นายสถาพร ฤกษ์พิบูลย์ อุปนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ได้ประสาน บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ภายใต้ ”โครงการลมหายใจเดียวกัน”บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับห้อง ICU ให้แก่

1.โรงพยาบาลสิงหนคร มูลค่า 1,400,000 บาท โดยนายแพทย์ นครินคร์ ฉินตระกูลประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ

2.คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มูลค่า 2,500,000 บาท โดย รศ.นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ กรรมการมูลนิธิสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับมอบ

3.คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มูลค่า 980,000 บาทโดย ศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับมอบ