จ.นครนายก : ผศ.นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ

แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : ผศ.นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ และอบรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านงานทันตกรรมแก่ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มอายุ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้มารับบริการได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและดูแลสุขภาพช่องปากและฟันได้ดีขึ้น ซึ่งภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ พร้อมรับของรางวัลมากมาย ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ 18 สิงหาคม 2566
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน