เหมืองแร่ไทยมุ่งสู่ Net Zero

แชร์ข่าวนี้

 

เหมืองแร่ไทยมุ่งสู่ Net Zero

ดร.อดิทัต​ วะสีนนท์​ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่​ (กพร.)​ เข้าร่วมในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง​ “บทบาทของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทยในการลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ​ : มุ่งสู่Net​ Zero” ซึ่งจัดโดยสภาการเหมืองแร่​ ร่วมกับสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง​ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย​ และสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย​ เมื่อวันที่​ 26​ เมษายน​ 2567​ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม​ โรงแรมเซ็นจู่รี่​ พาร์ค​ กรุงเทพฯ

กิจกรรมครั้งนี้​มี นางสาวอัญชลี​ ตระกูลดิษฐ​ ประธานสภาการเหมืองแร่ ดร.ชนะ​ ภูมี​​ นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ไทย​ ดร.วิจักษ์​ พงษ์เภตรา​ นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง​  รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล​ รองประธานสภาการเหมืองแร่และนายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย​ และนายทวี​ สุขเสถียร​  นายกสมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย​ ได้ร่วมแสดงความขอบคุณต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่​ (กพร.)​ อีกด้วย

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน