นครนายก  อนามัยเขาทุเรียนจัดแข่งกีฬาสานสายใยสัมพันธ์น้อง-พี่

แชร์ข่าวนี้

 

นครนายก  อนามัยเขาทุเรียนจัดแข่งกีฬาสานสายใยสัมพันธ์น้อง-พี่

ที่สนามภายในสถานีอนามัยเขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก นายสุภกฤษ ธรรมประดิษฐ์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ร่วมกับนางสุนีย์ กัตตา ประธาน อสม.เขต.1เขาทุเรียน  และผู้นำท้องถิ่น ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสี”สานสายใยสัมพันธ์น้อง-พี อสม.เขาทุเรียน ครั้งที่1”ขึ้นมาโดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก มาเป็นประธานเปิดซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการรณรงค์งานอาสาสมัครสาธารณสุชมูลฐานประจำหมู่บ้านของ อสม.เขต.1

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดความรักและความสามัคคีกันในหมู่คณะ  ตลอดจนเพื่อป้องกันและร่วมกันแก้ไขไม่ก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านอีกด้วย

** วิเชียร พุ่มบุญฑริก รายงาน