ชุมพร กรรมาธิการที่ดินสภาผู้แทนราษฎร เข้ารับฟังปัญหา ที่ดินทำกินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ( คลิป )

แชร์ข่าวนี้

 

ชุมพร กรรมาธิการที่ดินสภาผู้แทนราษฎร เข้ารับฟังปัญหา ที่ดินทำกินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 มิ.ย.67  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ตำบลหรัพย์อบันด์ อำบกอทำแซะ จังหวัดชุมพร  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เปิดการสัมมนา “การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของประชาชน

” ในหัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ที่ดินประเภททุ่งเลี้ยงสัตว์ และเขตปฏิรูปที่ดิน”ของคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายสันต์ แซ่ตั้ง รองประธานคณะกรรมาธิการที่ดินคนที่ 4  สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกรรมาธิการ เจ้าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร ประชาชนในพื้นที่หลายตำบลในอำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิว อำเภอเมืองฯเข้าร่วม

ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว ได้เข้ารับฟังปัญหาที่ดิน ในพื้นที่ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ มาแล้ว ครั้งนี้มีผู้แทน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานที่ดินจังหวัด กรมที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กรมป่าไม้ ปลัดอำเภอ ร่วมเวที

โดยมี นายบรรเลง ศรีสวัสดิ์  ประธานคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนอำเภอท่าแซะ เป็นผู้ดำเนินการบนเวทีอภิปราย นอกจากนี้ได้เปิดให้ประชาชนได้นำปัญหามาสะท้อนต่อคณะกรรมาธิการ เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเด็น และยังมีประเด็นสภาอื่นๆที่เมขึ้นมาอีกมากมาย

นายสันต์ แซ่ตั้ง รองประธานคณะกรรมาธิการที่ดิน คนที่ 4  กล่าวว่า จากการสัมมนาในวันนี้ คณะทำงานได้รวบรวมปัญหาต่างๆแต่ละด้าน เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด

 

ซึ่งหากหน่วยงานระดับจังหวัด ดำเนินการได้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน แต่ถ้าหากติดขัดระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆระดับจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ ก็จะนำปัญหาเหล่านี้เข้าสู่คณะกรรมาธิการที่ดินสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้หน่วยงานระดับ กรม กระทรวง ร่วมกันแก้ไขปัญหา ให้กับพี่น้องประชาชน ต่อไป