ขอนแก่น เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม รวมน้ำใจ มอบบ้านร่วมใจ คน ต.บ้านทุ่ม ไม่ทิ้งกัน ให้กับผู้พิการ และยากไร้

แชร์ข่าวนี้

ขอนแก่น เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม รวมน้ำใจ มอบบ้านร่วมใจ คน ต.บ้านทุ่ม ไม่ทิ้งกัน ให้กับผู้พิการ และยากไร้ 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบ้านทุ่มนำโดย นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม นายสำเนียง ทองบ้านทุ่ม ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ,นายพงษ์ศักดิ์ โรจนะชาลี รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม ,นายจีราวัฒน์  อุดมวรรธน์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม , น.ส.ธันยนันท์ อุดมวรรธน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ,นายสิทธิ มะค่า เลขานุการนายกเทศมนตรี ,นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

,นางภัทรา จันทรโสภา รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ,จ่าเอก ปรชาติ แสนบน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ,หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมพิธีส่งมอบบ้าน “บ้านร่วมใจ คน ต.บ้านทุ่ม ไม่ทิ้งกัน” และเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้กับ น.ส.คมขำ อินทะคม บ้านเลขที่ 168/2 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ได้จัดกิจกรรม คนบ้านทุ่มไม่ทิ้งกัน โดยได้มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ได้ออกสำรวจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม พบว่ามีผู้ยากไร้ที่เป็นผู้พิการ ชื่อ น.ส.คมขำ อินทะคม บ้านเลขที่ 168/2 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม ซึ่งได้อาศัยอยู่กับมารดาที่ชราภาพเพียง 2 คน ในกระท่อมเก่า สภาพทรุดโทรม

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จึงได้มีความคิดที่จะสร้างบ้านหลังใหม่เป็นบ้านร่วมใจคนบ้านทุ่ม ให้กับครอบครัวของ น.ส.คมขำ อินทะคม ให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าสภาพเดิม จึงได้จัดกิจกรรม คนบ้านทุ่มไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านร่วมใจ คน ต.บ้านทุ่ม ไม่ทิ้งกัน ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม พร้อมกับข้าราชการ ได้ร่วมกันวิเคราะห์และประเมิน สรุปพิจารณาว่า น.ส.คมขำ อินทะคม มีความเดือดร้อนที่แท้จริง

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ร่วมกันสร้างบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ โดยประสานขอความร่วมมือกับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 และกองช่างเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ร่วมกันสร้างบ้าน “บ้านร่วมใจ คนบ้านทุ่ม” ที่ผ่านการสำรวจแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องให้การช่วยเหลือ

และขอรับสนับสนุนจากผู้ที่มีจิตเมตตาร่วมบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านหลังนี้ ดังนี้ นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม ,กองรักษาการณ์กรมทหารราบที่ 8 ค่ายทหารสีหราชเดโชชัย ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ประธาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. หมู่ที่ 12 ,ร้านแอปเปิ้ล ที เชิร์ต ,สมควรมอเตอร์ ,ร้านชมพู่ หมู่ที่ 4 ,โรงกลึงมนูญการช่าง ,คุณวิจิตรา ศุภมาตร,ร้านโชคนำชัยมุกดาหาร ,นายนิรุต ธีรสุคนธ์ ,คุณนภัค ชูศรีพัฒน์  ,คุณยายวริยา บรรพมัย และประชาชนหมู่ที่ 12 และผู้ประสงค์ไม่ออกนาม

** ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมเครือข่าย นสพ.วิทยุ และ สื่อออนไลน์ ภาคอีสาน รายงาน