สระแก้ว บูรณาการขับเคลื่อนปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชน

แชร์ข่าวนี้

 

สระแก้ว บูรณาการขับเคลื่อนปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชน

ที่ห้องประชุมรักษ์วินัย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  ประชุมด้านความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการ  ตำรวจ  สถานศึกษา ท้องถิ่น

โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วในฐานะเลขานุการ จัดขึ้น เพื่อร่วมกันจัดทำแผน กิจกรรม มาตรการเชิงบูรณาการ จัดการความเสี่ยงและขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ให้สามารถลดผลกระทบลดความสูญเสียในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม

นายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  กล่าวว่า จากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ช่วง ต.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2566 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นเด็กและเยาวชน อายุแรกเกิด – 19 ปี รวม 31 ราย สาเหตุของหลักการเสียชีวิตเกิดจากการขับขี่และโดยสารซ้อนรถจักรยานยนต์

สำหรับแนวทางการดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งแต่ละหน่วยงาน ได้มีแนวทาง ร่วมกัน อาทิ มาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ประสานการทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ดูแลสองส่อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กเยาวชน การอบรมให้ความรู้เกิดความตระหนัก ฝึกสร้างความมีระเบียบ วินัย กฎจราจร ให้มีการสวมหมวกนิรภัย 100 % ของสถานศึกษา รถรับส่งนักเรียนต้องปลอดภัย เน้นการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนเกิดความตระหนัก ผ่านสื่อต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้กล่าวถึง สถานศึกษาหลายแห่งในสระแก้ว ยังไม่มีสะพานลอยเดินข้าม ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่วยตักเตือน ตรวจสอบการทำ พ.ร.บ.คุ้มครองการขี่ขับรถจักรยานยนต์  ส่วนเรื่องการทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป สำนักงานขนส่งมีการอบรมทาง online มีสื่อVDOแนะนำสอนการขับขี่ผ่าน youtube และจะเน้นย้ำความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน มีป้ายติดรถทุกคัน

** ดุลยศักดิ์   ภาพ – นายสุพจน์บดินทร์ (จัด)กุ่มประสิทธิ์ รายงาน