กฟผ.มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยแก่ประชาชนใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

แชร์ข่าวนี้

 

กฟผ.มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยแก่ประชาชนใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายปรีชา บุญพงษ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้-1 นายสุรศักดิ์ จันทรากุล หัวหน้ากองบำรุงรักษาสายส่ง และคณะผู้ปฏิบัติงาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่ประชาชนใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงที่ ชุมชนท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา,

ชุมชนบ้านจือแร ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส, ชุมชนบ้านยะกัง อ.เมือง จ.นราธิวาส,ชุมชนบ้านตันหยง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และชุมชนรอบๆสถานีไฟฟ้าแรงสูงนราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัย โดยมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับชุมชนดังกล่าวรวม 747 ชุด