กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับ นอภ.เมืองเพชรบุรี พร้อม อบต.บ้านหม้อและหลายภาคส่วน ร่วมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง

แชร์ข่าวนี้

 

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับ นอภ.เมืองเพชรบุรี พร้อม อบต.บ้านหม้อและหลายภาคส่วน ร่วมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 15.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี พ.อ.วินัย เฟื่องฟู หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ร.ต.สายชล ทับสี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ร.ต.สมชาย วิบูลรังสรรค์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว กอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี ส.อ.วิทิต ขวัญใจ เจ้าหน้าที่ชรต.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบุรี นายสอย ปานแก้ว นายกอบต.บ้านหม้อ

นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายกสมาคมพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทย นางสุภาภร จิราณิชชกุล รองนายก อบต.บ้านหม้อ  นายพนธกร ชุ่มจิตต์ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านหม้อ นางสาวบุษรินทร์ หนังสือ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ นายสมชาติ จักรกรด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 นายเทวฤทธิ์ ม่วงไหมทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2  นายพนธกร ชุ่มจิตต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3  นายสนธยา ราโรจน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5  และนางสาวชลาลัย ราโรจน์ แพทย์ประจำตำบล ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง เป็นผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียง ตำบลบ้านหม้อ 6 ราย ดังนี้

1.นางเล็ก สกิดใจ อายุ 71ปี บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่1 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (เป็นผู้พิการด้านความเคลื่อนไหว )

2.นางสาววรรณะ ม่วงไหมทอง อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (เป็นผู้พิการด้านความเคลื่อนไหว )

3.นางบุญธรรม น้อยแนบ อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 150/21 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (เป็นผู้พิการด้านสติปัญญา)

4.นายพัชรกฤตย์ เจริญยิ่ง อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 469/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (เป็นผู้พิการด้านการมองเห็น ตาบอด)

5.นางจุฑามาศ ศิริพัฒน์ อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 469 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (เป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว )

6.นางสาวบุญแรม พรประสาตร์ อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 496/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (เป็นผู้ป่วยติดเตียง )

ในการนี้ ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ ถุงยังชีพมูลนิธิพระราหู และถุงยังชีพตักบาตรหาดจอมพลครั้งที่ 14 เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นขวัญกำลังใจต่อไป

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน