กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับจนท.สถานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

แชร์ข่าวนี้

 

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับจนท.สถานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.วินัย เฟื่องฟู หน.ฝ่ายการข่าว ฯ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ร.ต.สายชล ทับสี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าวฯ จ.ส.อ.อัฐชรัตน์ มณีน้อย ครูฝึก/วิทยากร อพป.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ส.อ.วิทิต ขวัญใจ เจ้าหน้าที่ ชรต.กอ. รมน.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยสถานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรี น.ส.ธัญลักษณ์ นาคขำ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเพชรบุรี นายมานะ แก้วสะอาด กำนันตำบลหนองขนาน  นายประโลม พ่วงศรี สท.เทศบาลตำบลหนองขนาน นายสอน พ่วงศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขนาน นายสมนึก อิ่มน้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขนาน นายเอื่อย แสงขำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขนาน นางบุญรอด พ่วงศรี อสม.หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขนาน นางสาวมยุรี เย็นใจ อสม.หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขนาน นางจุฑามาศ หล้ำทอง อสม.หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขนาน นางอรนาท ชื่นอารมณ์ อสม.หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขนาน นางสาวศิริพร ทิพย์บูลย์ อสม.หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขนาน นางสาวทัศนีย์ คชณา  แพทย์ ประจำตำบลหนองขนาน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ตำบลหนองขนาน  2 ราย รายดังนี้

1.นางสาวเฉลียว ฉาบทอง อายุ 70 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

2.นายสำอางค์ ดีระจิตร์ ( พิการทางการเคลื่อนไหว )อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ในการนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ น้ำดื่มตรา PTI ถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยสถานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรี ถุงยังชีพตักบาตรหาดจอมพลครั้งที่ 14 เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นขวัญกำลังใจต่อไป

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน