กอ.รมน.จ.ขอนแก่น เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หัวข้อ”รู้เท่ากลโกงออนไลน์

แชร์ข่าวนี้

 

กอ.รมน.จ.ขอนแก่น เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หัวข้อ”รู้เท่ากลโกงออนไลน์

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.67 เวลา 10.00 น.ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น(ท.) ให้การต้อนรับ นายพันธ์เทพ เสาโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น/รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น (พ.) ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และเวลา 11.00 น.ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง มทน.2/รอง ผอ.รมน.ภาค 2(1)

ที่เดินทางมาตรวจติดตาม/สังเกตการณ์ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นในหัวข้อเรื่อง ” รู้เท่าทันกลลวงออนไลน์” โดยมีวิทยากรจาก ภ.ตร.ภาค 4 ในการบรรยายให้ความรู้ วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้

เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และภัยคุกคามเฉพาะกรณีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้คำแนะนำ และติดตามในการบูรณาการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ และภัยคุกคามทางไซเบอร์และภัยคุกคามเฉพาะกรณี

ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ /ภัยคุกคามด้านความมั่นคง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และการป้องกัน/แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ผลการปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในพื้นที่รับผิดชอบ ของแต่ละหน่วยงานในโอกาสต่อไป

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน