มทบ.15  จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

แชร์ข่าวนี้

 

มทบ.15  จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.67 พล.ต.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ ผบ.มทบ.15 /ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.15 มอบหมายให้ กกร.มทบ.15 นำสมาชิกชมรมพิทักษ์จักรีวงศ์ จ.เพชรบุรี มวลชน ของ มทบ.15 จำนวน 35 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กทม.หลักสูตร DAYTRIP B2  โดยมรกิจกรรม ตามฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน

จากการศึกษาดูงานทำให้คณะมวลชนฯได้เรียนรู้การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ การช่วยเหลือผู้อื่นและการเอาตัวรอดในสภาวะวิกฤติ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ สามารถนำไปเผยแพร่ให้ครอบครัว และชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าพิธีรับสิ่งของพระราชทานและตั้งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ผลการปฏิบัติเป็นไป​ด้วย​ความเรียบ​ร้อย​และ มวลชนฯ มีความพึงพอใจในระดับดีมาก ต่อการดูแลและการอำนวยความสะดวกจากหน่วย

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน