ผบช.ตชด.นำกำลังพลร่วมใจปลูกต้นจามจุรี(ทรงปลูก)เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า** บรรณรต เจริญกิจสัมพันธุ์ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

ผบช.ตชด.นำกำลังพลร่วมใจปลูกต้นจามจุรี(ทรงปลูก)เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

วันที่ 5 มีนาคม 2567 ที่ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  พลตำรวจโท ยงเกียรติ  มนปราณีต ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีปลูกต้นจามจุรี (ทรงปลูก) ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ “รักษ์จามจุรี (ทรงปลูก)”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567   โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ผู้บังคับบัญชาฯ ข้าราชการตำรวจ และนักเรียนนายสิบตำรวจเข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน

โดยในวันนี้ทุกหน่วยในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ในระดับกองบังคับการ กองกำกับการ และกองร้อยปฏิบัติการ จำนวน 97แห่ง  และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 222 แห่ง   ได้ร่วมใจกันปลูกต้นจามจุรี (ทรงปลูก) ณ ที่ตั้งหน่วย พร้อมกันทั่วประเทศ

ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนต้นกล้าจามจุรี (ทรงปลูก) จำนวน444 ต้นและป้ายโครงการจากชมรมชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี พ.ศ. 2518 (CU18)  ในโอกาสนี้พลตำรวจโท ยงเกียรติ มนปราณีต ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขอให้ทุกหน่วย ทุกโรงเรียน ได้ช่วยกันดูแลรักษาต้นจามจุรี (ทรงปลูก)ให้เติบโต งดงาม เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีสืบไป

** บรรณรต เจริญกิจสัมพันธุ์ รายงาน