ฝ่ายปกครอง จ.เพชรบุรี ร่วมกับ ตำรวจ สภ.เมืองเพชรบุรี จับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมยึดของกลางเป็นจำนวนมากโดยกอ.รมน.จ.เพชรบุรีเข้าร่วมสังเกตการณ์

แชร์ข่าวนี้

 

ฝ่ายปกครอง จ.เพชรบุรี ร่วมกับ ตำรวจ สภ.เมืองเพชรบุรี จับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมยึดของกลางเป็นจำนวนมากโดยกอ.รมน.จ.เพชรบุรีเข้าร่วมสังเกตการณ์

เมื่อวันที่ 5  มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จ.เพชรบุรี พร้อม พ.อ.อัครชัย ทองแดง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ พ.อ.วินัย เฟื่องฟู หน.ฝ่ายการข่าวฯ พ.ต.ประยุทธ วงศ์ทองดี หน.ชรต. กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร.ต.สายชล ทับสี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าวฯ

ภายใต้การอำนวยการของ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบุรี ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเพชรบุรี นำโดย นายสายัณต์ พวงสั้น ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี/ผช.ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี/ผช.หน.สนง.ศอ.ปส.จ. เพชรบุรี พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร้อย อส.จ.เพชรบุรี 1 พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี โดยนายชิษณุ คำสังข์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร้อย อ.เมืองเพชรบุรีพร้อม จนท.ตำรวจ สภ.เมืองเพชรบุรี โดย พ.ต.อ.วันชัย ขาวรัมย์ ผกก.สภ. เมืองเพชรบุรี

เข้าตรวจสอบร้านบ้านควันหอม เลขที่ 108 ถ.เพชรบุรี – หาดเจ้าสำราญ ม.3 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี สืบเนื่องมาจากมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้ร้องเรียนแจ้งเบาะแส การลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า จากการตรวจสอบ พบ น.ส.วันวิสา เอี่ยมคงสี อายุ 20 ปี รับเป็นผู้ดูแลร้านและได้ควบคุมตัว พร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วย

1.บุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 265 เครื่อง

2.คอล์ยบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 145 อัน

3.น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับเติม จำนวน 114 ขวด

4.เครื่องบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 83 เครื่อง

5.หัวน้ำยาแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 660 ชิ้น

6.เครื่องชาร์จบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง

7.ใบแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 แผ่น

8.สมุดส่งเคลมสินค้า จำนวน 1 เล่ม

9.บัญชีรายการขาย จำนวน 1 เล่ม

10.เงินที่ได้จากการจำหน่าย 3,315 บาท

11.ภาพถ่าย QR code ที่ใช้สำหรับโอนเงิน

รวมมูลค่าของกลางประมาณ 272,720 บาท

โดยแจ้งข้อกล่าวหา ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” และความผิดตามมาตรา 242,มาตรา 246 วรรคแรก แห่ง พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ประกอบกับ ช้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงพานิชย์ เรื่องกำหนดให้บารากู่ และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเพชรบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน