กุยบุรีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน (คลิป) **พันธุ์พงษ์ โพธิอ์จินดา รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 10 มิถุนายน 67 นายไพศาล ช่อผกา นายอำเภอกุยบุรี เป็นประธานเปิดโตรงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหาดขาม หมู่ที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีชันธ์

โดยมี พ.ต.อ.ภูมิสิษฐ์ ตั้งวิทย์เดชา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านยางชุม,นายบุญรอด เขียวเพชร นายก อบต.หาดขาม,ปลัดอำเภอกุยบุรี,ผู้อำนวยนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง, กำนันตำบลหาดขาม หัวหน้าหน่วยราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในตำบลหาดขามผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ อาสาสมัครสาธารณะสุข,เข้าร่วมโครงการ

มี พ.ต.ท. จำนงค์ มีเนียม รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านยางชุม ในนามหัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนสถานีตำรวจภูธรบ้านยางชุม เป็นผู้กล่าวรายงานโดยพ.ต.ท. จำนงค์ กล่าวว่า ด้วยตำรวจภูธรภาค 7 ได้มอบหมายให้ สถานีตำรวจภูธรบ้านยางชุม ดำเนินการ “โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดเพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานให้ชุมชนเข็มแข็ง แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

สถานีตำรวจภูธรบ้านยางชุม ได้พิจารณาคัดเลือก บ้านหาดขาม หมู่ที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้การปฏิบัติงาน โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุดปฏิบัติการจะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

ด้านนายไพศาล ช่อผกา นายอำเภอกุยบุรี กล่าวว่าปัญหายาเสพติดมีผลกระทบต่อทุกส่วนในวงกว้าง ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดรักษาและอยู่ในชุมชนอย่างสงบสุข อันจะเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมพิธีในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกท่านในการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ร่วมกัน อันจะส่งผลให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ซึ่งหลังจากนั้นจึงได้มีการลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือของโครงการ และถ่ายรูปร่วมกัน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

พื้นที่โฆษณา