ผู้ช่วยอ้อ”ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2567

แชร์ข่าวนี้

 

ผู้ช่วยอ้อ”ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 10 มิ.ย.67 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.  พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รอง ผบ.ตร.(บร)/หัวหน้าคณะทำงานเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2567

โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย ที่ปรึกษาคณะทำงาน พร้อมด้วย พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 4)(สส 2)/รองหัวหน้าคณะทำงาน พล.ต.ท. อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(สส 3)(กม 4)/รองหัวหน้าคณะทำงาน (ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) พล.ต.ต.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม รอง ผบช. กมค.พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช. สกพ.พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก.พล.ต.ต.ภมร รัตนสมัย รอง ผบช.สง.ก.ตร.พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ รอง ผบช.สยศ.ตร.พล.ต.ต.หญิง ศรีสกุล เจริญศรี ผบก.วจ. พล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช ผบก.อต. พล.ต.ต.อภิสัณห์ หว้าจีน ผบก.วน.รวมทั้ง ผู้แทนจากหน่วย สบส.,จชต.,สงป., ปส.,สตม.,สอท.ฯลฯเข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ มีการพิจารณาการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะทำงานย่อยๆ/หน่วยที่รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ วิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งควบสายงานสืบสวนสอบสวนและหลักเกณฑ์การประเมิน (คณะทำงานย่อยด้านโครงสร้างและการบริหารงานบุคคล (สกพ.และ สบส.)พิจารณาเปลี่ยนแปลง บก.ปทส.ตามมาตรา 164 แห่ง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 (คณะทำงานย่อยด้านโอนภารกิจ (บช.ก.) และพิจารณาคณะทำงานย่อยด้านการสื่อสารองค์กร (สท.)

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน