เพชรบุรี  3อ่างเก็บน้ำในพื้นที่แห้งขอดชาวบ้านกว่า 20,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบหนัก ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดประกอบกับไม่มีฝนตก ทำให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แห้งขอด น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตร** บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

เพชรบุรี  3อ่างเก็บน้ำในพื้นที่แห้งขอดชาวบ้านกว่า 20,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบหนัก ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดประกอบกับไม่มีฝนตก ทำให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แห้งขอด น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตร

นายเกษม เกิดโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เปิดเผยว่า ขณะนี้ในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ชาวบ้านกำลังได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก โดยน้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม อยู่ในพื้นที่ ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด อยู่ในพื้นที่ ต.ห้วยทรายเหนือ และอ่างเก็บน้ำเขากะปุก อยู่ในพื้นที่  ต.สามพระยา ที่อ่างเก็บน้ำทั้ง 3 อ่างขณะนี้ น้ำแห้งขอด ปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอในการอุปโภค บริโภค และด้านการเกษตร

โดยปัญหาตรงนี้ทางด้านท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่การแก้ไขในระดับใหญ่ซึ่งเกินศักยภาพของท้องถิ่นเป็นการแก้ไขได้ยาก จึงฝากถึงหน่วยงานภาครัฐ และส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมีศักยภาพพอเข้ามาช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชาวบ้านรวม 3 ตำบลที่กำลังได้รับความเดือดร้อน มีประชากรกว่า 20,000 ครัวเรือน ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน โดยภาคเกษตร ที่ไม่สามารถปลูกอะไรได้เลยเพราะไม่มีน้ำที่จะใช้ในภาคการเกษตร ทั้งนี้หากเดือนหน้าฝนไม่ตกลงมาคาดว่าน่าจะวิกฤติหนักกว่านี้อย่างแน่นอน

** บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน