ชุมพร  สภาเกษตรกรจังหวัดเรียกประชุมด่วน เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง และราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ

แชร์ข่าวนี้

 

ชุมพร  สภาเกษตรกรจังหวัดเรียกประชุมด่วน เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง และราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 เมษายน 2567 นายธีรศักดิ์ ยมสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร  ได้ เรียกประชุมสมาชิกสภาเกษตรกร ทุก ทุกอำเภอทุกเขต ให้เข้าร่วมประชุมนอกรอบ ที่สภาฯและทางระบบซูม เพื่อต้องเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนในเรื่องของปัญหาภัยแล้ง และปัญหาพืชผลการเกษตรปาล์มน้ำมันมีราคาตกต่ำ

โดยเปิดให้สมาชิกแต่ละเขตแต่ละอำเภอได้นำเสนอปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขปัญหา  ซึ่งบางอำเภอในโซนใต้ขณะนี้ถึงแม้ว่า ปริมาณน้ำจะลดลง แต่ดอกมังคุดกำลังเริ่มออก  หากทำฝนหลวงให้ตกช่วงนี้  อาจจะทำให้ดอกมังคุดร่วงได้  ในส่วนของ อ.เมือง อ.ท่าแซะ อ.ประทิว  โซนบนของจังหวัดชุมพร  มีความต้องการน้ำสูงสุด เพราะมีสวนทุเรียนจำนวนมากที่กำลังได้รับผลกระทบ เช่น ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ ได้รับผลกระทบทุกตำบล จึงต้องการให้ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าดำเนินการด้วยการเพิ่มเที่ยวบินให้มากขึ้น เพื่อเติมน้ำให้แหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ และเพิ่มความชุ่มชื้น ให้กับพืชผลการเกษตร

โดยสภาเกษตรกร  จะทำหนังสือด่วนที่สุดในวันนี้  ส่งถึงผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ และการบินเกษตร เพื่อขอให้เพิ่มเที่ยวบิน ในพื้นที่ โซนเหนือของจังหวัดชุมพร เพิ่มมากขึ้น เพิ่มความถี่ในการทำฝนหลวงให้กรช่วยเหลือเกตรกรอย่างเร่งด่วน  และในวันที่ 13 พฤษภาคมนี้ สภาองค์กรชุมชนจะเชิญสมาชิกภาคีเครือข่าย 12 องค์กร ร่วมหรือระดมแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่ ร.ร.ตชด.บ้านพันวาล

ในส่วนของราคาพืชผลการเกษตรปาล์มน้ำมันที่มีราคาตกต่ำ ได้ร้องเรียนเข้ามาที่สภาเกษตร จึงได้มีการ พูดคุยกับจังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี  ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจะนำเสนอผ่านนายวิชัย สุดสวาสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร นำปัญหาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในระดับประเทศ นอกจากนี้สภาเกษตรกรจงหวัดจะร่วมกับพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เข้าตรวจสอบผลผลิตที่นำเข้าโรงงานแต่ละวัน ว่ามีจำนวนมากขึ้นจริงหรือไม่ ถึงได้มีข้ออ้างจากฝ่ายโรงงาน ว่า พืชผลการเกษตรล้นตลาด

** กองบรรณาธิการข่าว รายงาน