ใบเตย อาร์สยาม โร่เข้าแจ้งความสอท.1 ถูกเฟสบุ๊คปลอม นำภาพไปตัดต่อโปรโมทเว็บพนัน

แชร์ข่าวนี้

 

ใบเตย อาร์สยาม โร่เข้าแจ้งความสอท.1 ถูกเฟสบุ๊คปลอม นำภาพไปตัดต่อโปรโมทเว็บพนัน

วันนี้ 29 เม.ย.67 เวลา10.45 น.ใบเตย อาร์สยาม โร่เข้าแจ้งความที่ บก.สอท.1 พร้อมหลักฐานเข้าแจ้งความกับ พล.ต.ต. ชัชปัณฑการณ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 ซึ่งถูกนำรูปภาพของ ใบเตย อาร์สยาม ไปตัดต่อทำเป็นเฟสบุ๊คปลอมโปรโมทเว็บพนัน อีกทั้งได้มีการนำภาพลักษณะลามกอนาจารมาลงให้คนอื่นเชื่อว่าไปเป็นใบเตย อาร์สยาม ตัวจริง พร้อมแนบลิ้งชักชวนให้เล่นการพนัน มีคนลงเชื่อเข้าไปเล่นพนันสูญเงินกันหลายล้านบาท โดยทาง พล.ต.ต.ชัชปัณฑการณ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.สอท.1 ได้รับเอกสารการร้องเรียนแล้ว และได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้กระทำความผิด ผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12 ซึ่งบุคคลที่โพสต์ชักชวน โฆษณาให้ผู้อื่นเล่นการพนันนั้น มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษ “จำคุก” สูงสุดถึง 3 ปี และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 และ 16 คาดว่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12  ระบุว่า “ผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลงหรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือ ข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้”

 

  1. ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก.หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่นตามบัญชี ข.หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และ ปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่งเว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่ เรียกว่าลูกค้า ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2. ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่ เกิน 2 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่ น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวล กฎหมายอาญา

(2) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ มาตรา 16 ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีและ ปรับไม่เกินสองแสนบาท

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน