ลพบุรี-เขื่อนป่าสักฯลดการระบายช่วยประคองระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ล้นตลิ่ง (คลิป) **กฤษณ์ สนใจ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

สำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้ลดการระบายลง ขณะที่น้ำไหลลงสู่ตัวเขื่อนก็ลดลงกว่าวันที่ผ่านมา คาดการลดการระบายจะทำให้ปริมาณน้ำที่สมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาลดลง

วันที่ 19 ก.ย. 2565 จากการติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ในวันนี้ ซึ่งมีรายงานสถานการณ์น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง อยู่ที่ 268 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 23 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยพบว่ามีน้ำไหลลงสู่ตัวเขื่อนลดลงกว่าในวันที่ผ่านมา 56 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อน 280 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 24 ล้านลูกบาศก์เมตรในวันนี้ ซึ่งลดลงกว่าเมื่อวาน 37 ลูกบาศก์เมตรและมีปริมาณน้ำที่เก็บกักอยู่ในตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ที่ 383 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุของตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้เต็มความจุที่ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร

จากการที่ลดการระบายน้ำลงจะส่งผลให้น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไปสมทบกับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังพระนครศรีอยุธยาลดลง จึงจะทำให้ประชาชนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีความเสี่ยงต่อการถูกน้ำล้นตลิ่งน้อยลงตามไปด้วย หากจะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็จะมีการแจ้งให้ประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำได้ทราบล่วงหน้า ซึ่งจะให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

///////////////////////////////////////////

กฤษณ์ สนใจ รายงาน