เพชรบุรี-จัดกิจกรรมเนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ **บรรณรต รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

น้อมนำแนวพระราชดำริ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และปฏิบัติการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เพื่อให้หมู่บ้าน/ตำบล เป็นรูปธรรมในพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP และ THAI QM  ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

วันที่23พฤษภาคม 2566 นายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอชะอำ  พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ เจ้าคณะอำเภอชะอำ เจ้าอาวาสวัดนายาง นำเหล่า หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสา904 พระราชทาน ร่วมทำ กิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรม 1หมู่บ้าน 1ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ในวาระเฉลิมฉลองวาระครบ100ปี  วันประสูติ 6พฤษภาคม2566  ณ วัดนายาง หมู่ที่3 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อำเภอชะอำได้ดำเนินการตามนโยบายและต่อยอดของ กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาโดยการขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และปฏิบัติการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เพื่อให้หมู่บ้าน/ตำบล นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP และ THAI QM  ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ชุมชนทั่วประเทศ  และให้เป็นโครงการตัวอย่างของอำเภอชะอำ  โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรม  ปลูกไม้ผล มะม่วงแก้วขมิ้น มะม่วงเบา และต้นส้มโอ จำนวน20ต้นปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในพื้นที่บริเวณวัดนายาง เพื่อเชื่อมประสานกับกิจกรรม บ้าน วัด ประชารัฐ สร้างสุขด้วยหลัก บวร ซึ่งกระทรวง มหาดไทย ร่วมกับสำนักพุทธศาสนา ทั่วประเทศ ได้จัดทำข้อตกลง ความร่วมมือกัน เพื่อเป็น แบบอย่างการ สร้างความสงบสุขในสังคม ตามหลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ) นำไปสู่ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ในชุมชน โดยให้สถาบันศาสนาเป็นแหล่งรวมใจเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ทั้งปวง และเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระ พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566

/////////////////////////////////////////////