สระบุรี-จาก ทุ่งดอนเมือง สู่ ทุ่งทานตะวัน ทหารอากาศอัญเชิญธงชัยเฉลิมพล เข้าที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีเปิดสอน 29 พ.ค.66 **ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.15 น. ณ.โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กำหนดให้มีพิธีอัญเชิญ “ธงชัยเฉลิมพล” และสวนสนามเข้าที่ตั้ง โดย พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญาชาการทหารอากาศเป็นประธาน และมี พล.อ.ท. วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  พร้อมกำลังพล (อดีต) ผู้บัญชาการทหารอากาศฯ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกองทัพอากาศ นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี นายสรณต ณ.ศรีโต นายอำเภอมวกเหล็ก ผู้บริหาร อปท. ผู้ประกอบการภาคเอกชน ประชาชน ในพื้นที่ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

“ธงชัยเฉลิมพล” ถูกอัญเชิญโดยเฮลิคอปเตอร์ พร้อมคณะของ พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศมาลงที่สนามหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศฯ เชิญธงชัยเฉลิมพลผ่านแถวทหารกองเกียรติยศ ขึ้นประดิษฐาน ณ.กองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

จากนั้น พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ขึ้นแท่นรับคำกล่าวรายงาน และคำกล่าวปฏิญาณตน จาก พล.อ.ท.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศฯ /กำลังพล และสวนสนาม( ภาคพื้นดิน) และ ฝูงบิน(ทางอากาศ) เข้าที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช –ประธานเยี่ยมชมสถานที่ภายในโรงเรียนนายเรืออากาศฯ เป็นเสร็จพิธี

พิธีเชิญธงชัยเฉลิมพลเข้าที่ตั้ง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อนำธงชัยเฉลิมพล ซึ่งถือว่าเป็นธงประจำหน่วยทหาร ที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันหลัก อันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มาประดิษฐาน ณ.ที่ตั้งแห่งใหม่นี้ และถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการประกาศอย่างเป็นทางการว่า ที่ตั้งแห่งนี้คือ ที่ตั้งหลักของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริย่ธิราช นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่วนพิธีสวนสนามเข้าที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศฯ ณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานข้าราชการ และนักเรียน “นายเรืออากาศ”ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง บัดนี้ทุกภาคส่วนของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้ร่วมมือ ร่วมใจ ผสานพลังอันยิ่งใหญ่ขับเคลื่อนให้โรงเรียนนายเรืออากาศฯ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ ณ.ที่ตั้งใหม่แห่งนี้

สำหรับ ความเป็นมาของ “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช” กองทัพอากาศตามนโยบายผู้บัญชาทหารอากาศ ที่ให้กำหนดแผนงานการย้ายโรงเรียน นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จากที่ตั้ง “ดอนเมือง”  ไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมานั้น ซึ่ง ณ.ปัจจุบัน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีความพร้อมที่จะเปิดให้มีการเรียนการสอน ในวันที่ 29 พ.ค.2566 นี้ เพื่อสานต่อภารกิจอันสำคัญ ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตร ที่มีความเป็นผู้นำ ให้แก่กองทัพอากาศ จะมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้มีความเจริญรุดหน้า และจะธำรงเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของความเป็นทหารอากาศ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนสืบไป

อนึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อ ( 19 พ.ค.2566) กองทัพอากาศได้ประกอบพิธีอัญเชิญ “พระพุทธมหากรุณานภาพลพิทักษ์” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากโรงเรียนนายเรืออากาศฯ ณ.ที่ตั้ง (ดอนเมือง) มาประดิษฐาน ณ.โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลแคล้วคลาดปลอดภัย เป็นที่เคารพ สักการะบูชา ของข้าราชการ นักเรียนนายเรืออากาศ และประชาชนผู้พบเห็นตลอดไป ในวันเดียวกันนั้น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศฯ ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ นักเรียนนายเรืออากาศฯ ทั้ง 5 ชั้นปี เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาครั้งแรก ณ.ลานสถาบัน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ.ที่ตั้งแห่งใหม่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี มาก่อนแล้วด้วย

////////////////////////////////////////////////

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน