กองกำลังบูรพา ฝึกอพยพประชาชน อำเภอชายแดน  ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว

แชร์ข่าวนี้

 

กองกำลังบูรพา ฝึกอพยพประชาชน อำเภอชายแดน  ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.66 เวลา 0900 น. กองกำลังบูรพา พร้อมส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว และอำเภอคลองหาด ฝึกอพยพประชาชนภายใต้การจำลองสถานะการณ์ฉุกเฉินตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้ว โดยมี พันเอกกิตติ ประพิตรไพศาล รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เป็นประธานการซักซ้อม มีส่วนราชการในพื้นที่อำเภอคลองหาด  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ประชาชนหมู่บ้านเขาดิน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน  อำเภอคลองหาด เข้าร่วมการซักซ้อม

ตามที่กองทัพบกมีนโยบายในการดูแลประชาชนตามแนวชายแดน หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินตามแนวชายแดน  กองกำลังบูรพาจึงได้จัดให้มีการซักซ้อมการอพยพประชาชนตามแนวชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึก ดังนี้ เพื่อปรับปรุงพื้นที่หลบภัยในหมู่บ้านตามแนวชายแดน ให้ประชาชนได้ทราบการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เข้าใจแผนอพยพประชาชน และหน้าที่ความรับผิดชอบในการอพยพประชาชน ผู้นำชุมชน, ฝ่ายปกครอง, และฝ่ายทหาร ได้ประสานการปฏิบัติ และปรับปรุงแผนให้ทันสมัย

โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก ส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้นำท้องที่,ท้องถิ่น  และประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหาด  พร้อมกันนี้ กกล.บูรพา ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านเขาดินพร้อมถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุ    เพื่อแทนคำขอบคุณในการให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี

** ภาพ / กองกำลังบูรพา / สุพจน์บดินทร์ (จัด)กุ่มประสิทธิ์ รายงาน