นครนายก กอ.รมน.จังหวัด เดินเครื่องปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

แชร์ข่าวนี้

 

 

นครนายก กอ.รมน.จังหวัด เดินเครื่องปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

วันที่ 20 พ.ย.66 เวลา 13.30 น. พ.อ.อภิกฤช ใจน้อม รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครนายก มอบหมายให้ พ.อ.ศักดิพงศ์ ไพรแก้ว หัวหน้าฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดนครนายก บูรณาการร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก และ สคบ.นครนายก ร่วมตรวจติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายในพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อป้องกันมิให้มีการกักตุนสินค้า ในเขตอำเภอเมือง ดังนี้

1.ร้าน ส.ทวีกิจ(ตลาดเก่า)

2.ร้านค้าส่ง(ตาเพ้ง)

3.ห้าง ส.ทวีกิจ (บิ๊กวัน)

4.ห้างแม็คโคร สาขานครนายก

5.ห้างโลตัส สาขานครนายก

นางสาวณัฐฐิญา ชำนาญ พาณิชย์จังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ.2566 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและบริการเพื่อให้ผู้ประกอบการ รับทราบและขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกในเรื่องราคา ต้องจำหน่ายราคาสินค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือกักตุนสินค้า และให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน

** กองบรรณาธิการข่าว รายงาน