ดร.หิมาลัย ขึ้นเชียงใหม่ ร่วมประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคและประชาสัมพันธ์ผลงานของพรรคให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

แชร์ข่าวนี้

 

ดร.หิมาลัย ขึ้นเชียงใหม่ ร่วมประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคและประชาสัมพันธ์ผลงานของพรรคให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.66 เวลาประมาณ 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจี่ยท้งเฮ้ง ฟ้าฮ่าม ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติและคณะทำงานพรรค รทสช.จ.เชียงใหม่ได้แก่ นายโสภณ โกชุม,พล.ต.พนม ศรีเผือก, นายชินภ์สร์ กิตติเลิศสริวัฒทนา,นายสิทธิพร พัฒทนสามคำ,นายไชยศิลป์ รินแก้ว,นางอุดมพร ปรามนตรี,นายธนวัฒน์ กิดา,นางนวพร นุพงษ์,นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง,นายถิรกร ไชยมงคล

ได้ร่วมประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคและประชาสัมพันธ์ผลงานของพรรคให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบเป็นภาพรวม

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน