ลพบุรี อบต.เพนียด มอบประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นวันพ่อแห่งชาติ( คลิป )

แชร์ข่าวนี้

 

ลพบุรี อบต.เพนียด มอบประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นวันพ่อแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มอบประกาศเกียรติคุณ พ่อดีเด่น วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายพิชัย เชยชาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ในฐานะ อบต.คุณธรรมแห่งแรกของประเทศไทย ได้นำ พสกนิกร ชาวตำบลเพนียด เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ วัดราชบรรทม ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางสาวนงลักษณ์ อยู่พุ่ม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในการนำข้าราชการ พนักงาน องค์กรต่างๆ และเหล่าพสกนิกร ชาวตำบลเพนียด ประกอบพิธี วาพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายราชสดุดี ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภายในงานได้จัดให้มี การจัดแสดงนิทรรศการ และวีดีทัศน์ เฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติ และ พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย , การแสดงของนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในพื้นที่ , การมอบเกียรติคุณ ให้แก่คุณพ่อดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 10 ท่าน และเยาวชนจิตอาสา ดีเด่น จำนวน 6 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาสุดมิได้ โดยตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติ ตามพระราชปณิธาน ด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่น ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ ทรงพระกรุณาพระราชทาน “ศาสตร์แห่งพระราชา” เพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลงานโครงการมากกว่า 4,000 โครงการ อันเกิดจาก พระปรีชาสามารถของพระองค์ ล้วนได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณ ทั้งภายในประเทศ และจากนานาประเทศว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและอำนวยประโยชน์อย่างยิ่ง แก่ปวงพสกนิกรไทย ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจแก่ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ

นายพิชัย เชยชาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด กล่าวว่า… ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่พระองค์ ทรงมีต่อปวงประชาประดุจดั่ง “พ่อของแผ่นดิน” พระองค์ จึงสถิตแนบแน่นอยู่ในดวงหทัย ทั้งทรงเป็นมิ่งขวัญ เป็นกำลังใจ และกำลังศรัทธาของชาวไทยทุกหมู่เหล่า องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด จึงขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมจิตน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมน้อมแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ตราบนิจนิรันดร์

** กฤษณ์ สนใจ รายงาน