ผบ.ทอ. วางพวงมาลา สดุดีวีรชน 8 ธ.ค.2484 กองบิน 5 ประจวบฯ ครบ 82 ปีคราวสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา( คลิป )

แชร์ข่าวนี้

ผบ.ทอ. วางพวงมาลา สดุดีวีรชน 8 ธ.ค.2484 กองบิน 5 ประจวบฯ ครบ 82 ปีคราวสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 ธ.ค.2566 พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน 8 ธันวาคม 2484 ภายในกองบิน 5 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ รำลึก 82 ปี สดุดีวีรชนคราวสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2

โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวรายงานในนามตัวแทนชาวจังหวัดประจวบฯ และมี นายสิงห์ฐาน จันทรา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดประจวบฯ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายก อบจ. นายทหารชั้นผู้ใหญ่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ ผู้แทนอัยการจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและทายาทวีรชน เข้าร่วม โดยมี น.อ.พงศ์ชนินทร์ นุชประเสริฐ ผู้บังคับการกองบิน 5  รองผู้บังคับการฯและเสนาธิการกองบิน 5 ให้การต้อนรับ

พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผบ.ทอ. ได้กล่าวสาราณียพจน์ สดุดีวีรชนฯ ว่า ในวันที่ 8 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของกองทัพอากาศ  เป็นวันที่พวกเราทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เหล่าวีรชน ได้แสดงออกถึงความกล้าหาญ ความร่วมมือร่วมใจ ความเสียสละ และความไม่ย่อท้อ ซึ่งทุกท่านต่างพร้อมใจกันสละเลือดเนื้อและลมหายใจ เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตย บนผืนแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักยิ่ง วีรกรรมในครั้งนั้น แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันทั่วไปว่า เป็นวีรกรรมที่มีพระคุณต่อประเทศชาติ สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ชื่นชม และยกย่อง เพื่อถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลัง และปลูกฝังให้เกิดความภาคภูมิใจ

ทั้งนี้ วีรกรรมของทหารหาญที่มีนามจารึกอยู่ ณ อนุสาวรีย์แห่งนี้ จะยังคงอยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งชาติ ตราบนานเท่านาน ในวันนี้ เพื่อนร่วมชาติและทายาทของท่านผู้กล้าหาญ ได้ร่วมใจกันจัดงานเชิดชูเกียรติและบำเพ็ญบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนผู้ล่วงลับโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว ขอบุญกุศลส่วนนี้ ประกอบกับคุณงามความดีของท่าน ได้โปรดรวมกันเป็นพลวปัจจัย ส่งเสริมให้ดวงวิญญาณของวีรชนที่สละชีพเพื่อประเทศชาติ ได้ประสบสุขในทิพยสถานตลอดกาล เพื่อเป็นการรำลึกถึงเกียรติคุณ และไว้อาลัยแด่วีรชนทั้งหลาย กระผมขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้กรุณาสำรวมจิต ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที

ด้าน นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวในนามตัวแทนประชาชนชาวประจวบฯ ว่า ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกองทัพอากาศ โดย กองบิน 5 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์วีรกรรมของเหล่าวีรชน ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ที่ผ่านมา จึงได้จัดประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชนฯ ทั้งนี้ เพื่อสดุดีวีรชน และรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ ความเสียสละของเหล่าวีรชนฯ อันประกอบด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดประจวบฯ ได้ร่วมกันต่อสู้ขัดขวางกองกำลังผู้รุกรานอธิปไตยของชาติไทย  ในคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา

สำหรับการจัดงานในทุกๆปี ทางราชการได้กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชนฯ พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณของวีรชนผู้เสียชีวิต และจัดกิจกรรมต่างๆ  สำหรับปีนี้ทางราชการจึงได้กำหนดจัดงานขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม รวม 6 วันภายในพื้นที่ กองบิน 5 และ ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนฯ แห่งนี้ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การประกวดแต่งโคลงสี่สุภาพ การประกวดเขียนเรียงความ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดภาพ Infographics การประกวดแต่งกลอนสุภาพ การประกวดภาพถ่าย และการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นอย่างดียิ่ง

จากนั้น พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ขึ้นวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์วีรชนฯ ซึ่งเป็นพวงมาลาของ นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพวงมาลาของผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าฯ วางพวงมาลาของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ  ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมผู้เข้าร่วมในพิธี ได้ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่วีรชนฯ ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เมื่อ 8 ธันวาคม 2484 ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองบิน 5 โดยมี พระธรรมวชิรสิทธาจารย์ เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีสงฆ์

** บุญมา ลิบลับ รายงาน