นครนายก  รร.จปร.จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ

แชร์ข่าวนี้

 

นครนายก  รร.จปร.จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 15.30น.วันที่ 12 ก.พ.67 ที่หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯเขาชะโงก ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก  พลโท ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผบ.รร.จปร.เป็นประธาน จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงาน, อดีตอาจารย์,ศิษย์เก่า,ผบ.นขต.รร.จปร.,ผอ.กอง ฝสธ.รร.จปร.,และผู้แทนมวลชนและองค์กรต่างๆ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ (นักเรียนนายร้อยจะร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ ในโอกาสงาน Goodbye Summer ในห้วงเดือนมีนาคมของทุกปี)

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส่วนราชการภายในจังหวัดนครนายก และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสร่วมถวายพระพร โดยมีกิจกรรมกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล, ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมร้องเพลงถวายพระพรชัยมงคล

** วิเชียร พุ่มบุญฑริก รายงาน