สกร.อำเภอเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

แชร์ข่าวนี้

 

สกร.อำเภอเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สกร.อำเภอเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดึงดูดคนทุกช่วงวัยเข้าใช้บริการ ระหว่างวันที่ 2 – 9 เมษายน 2567

โดยมีนางอาภรณ์ เลิศกิจคุณานนท์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานมีกิจกรรมและนิทรรศการ ดังนี้

1. กิจกรรมส่งเสริมพื้นที่น่าอ่าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม สวยงาม

2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านการเล่า Book Talk

3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น Teling Story เช่น อ่านนิทานพื้นบ้าน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

4. กิจกรรมอ่านทุกที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่ Read around You อยู่ตรงไหนก็อ่านได้

5. รับสมัครอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เพื่อร่วมเป็นวิทยากรและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆในห้องสมุด ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระแก้ว

** วงศกร / ภาพข่าว / นายสุพจน์บดินทร์ กุ่มประสิทธิ์ รายงาน