สระบุรี  ครูต้องมีคุณภาพและซื่อสัตย์สุจริต ** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

สระบุรี  ครูต้องมีคุณภาพและซื่อสัตย์สุจริต

ป.ป.ช. สระบุรี ลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริตการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งรองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี คทาวุธ  คลังนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่สังเกตุการณ์เฝ้าระวังการทุจริตกรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี คือ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ณ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง

ในการลงพื้นที่ได้มีการให้ข้อสังเกตและคำแนะนำให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกดังกล่าว และกำชับให้มีการดำเนินการด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอน ป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อได้บุคลากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ หากมีข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

พบเบาะแสการทุจริต สะกิด ป.ป.ช.

ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. สระบุรี ได้ที่สายด่วน ป.ป.ช.1205

ติดตามข่าวได้ที่ www.nacc.go.th/saraburi  FACEBOOK : ป.ป.ช.สระบุรี 036 220 168 Application : We Strong

** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน