แล้งจัด อุทยานฯสามร้อยยอดประกาศปิดบึงบัวไม่มีกำหนด (คลิป) **ธิติชญา แสงสว่าง รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

https://youtu.be/NWx6J4EvWSs

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด  ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ไม่มีกำหนด  หลังเจอภัยแล้งฝนไม่ตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปีส่งผลทำให้น้ำลดลง  เรือบริการนักท่องเที่ยวไม่สามารถให้บริการได้  คาดหากยังไม่มีฝนอาจเจอวกฤตซ้ำรอยเมื่อปี 2559  ที่ผ่านมา

วันที่  13  พฤษภาคม  2567   ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวสามร้อยยอด  ตำบลไร่เก่า  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   หลังอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำอย่างไม่มีกำหนด  เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง  ทำให้ปริมาณน้ำบริเวณทุ่งสามร้อยยอดมีจำนวนลดน้อยลงมาก  ส่งผลกระทบทั้งสภาพแวดล้อม  ปริมาณสัตว์น้ำ  และนกนานาชนิด  และเรือนำเที่ยวไม่สามารถให้บริการได้ คาดว่าถ้าหากยังไม่มีฝนตกลงมาอาจเจอวิกฤตซ้ำรอยเมื่อปี 2559

จากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากฝนไม่ตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปี  ทำให้ปริมาณน้ำในทุ่งสามร้อยยอดลดน้อยลง ส่งผลให้ขณะนี้บึงบัวหลวงพื้นที่กว่า 500 ไร่ ที่บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงทำน้ำในบึงบัวลดลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าถ้ายังไม่มีน้ำฝนตกลงมาอาจทำให้น้ำแห้งขอดอีกครั้งเหมือนเมื่อครั้งปี พ.ศ. 2559  ที่เกิดวิกฤตปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง น้ำแห้งขอดจนสามารถลงไปเดินในบึงบัวได้   ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยว อาชีพชาวบ้านที่รับจ้างถ่อเรือพานักท่องเที่ยวชมบึงบัว รวมทั้งชาวประมงที่หากินกับการจับสัตว์น้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือ แรมซ่าไซร์ที่มีความสำคัญในระดับโลก

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวสามร้อยยอดเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสามร้อยยอดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและใช้บริการเป็นจำนวนมาก  แต่จากสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งในปัจจุบันส่งผลให้ปริมาณน้ำในทุ่งสามร้อยยอดมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการและพักผ่อนหย่อนใจ อาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้น อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดพิจารณาแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่  ตลอดจนเรือบริการนำเที่ยวไม่สามารถพานักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามทางธรรมชาติได้ จึงจำเป็นต้องปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้มีความพร้อม  สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จึงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำบริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว  ถ้ำเขาจูบกัน และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สย.4 (เขาคั่นบันได)  เป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสภาพแวดล้อมในพื้นที่จะกลับมาเป็นปกติ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 032-821-568, เพจ Faecbook อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

//////////////////////////////////////////////////

พื้นที่โฆษณา