บิ๊กแจง”นั่งหัวโต๊ะถกรักษาความปลอดภัยเลือกตั้ง สว.ระดับอำเภอ 9 มิ.ย.นี้

แชร์ข่าวนี้

 

บิ๊กแจง”นั่งหัวโต๊ะถกรักษาความปลอดภัยเลือกตั้ง สว.ระดับอำเภอ 9 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร.รรท.รอง ผบ.ตร.(มค) มอบหมายให้ พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 1) เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของ ตร.

เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอที่กำหนดไว้ในวันอาทิตย์นี้ (9 มิ.ย.67) รวมไปถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับต่อไป

โดยมี รอง ผบช.ที่รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้ง ในสังกัด บช.น.,ภ.1-9, บช.ก.,บช.สอท.,สยศ.ตร.,กมค.,ตชด., ทล.และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)

พร้อมกำชับทุกหน่วยให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ฯ ตามอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด,วางตัวเป็นกลางทางการเมือง,เตรียมพนักงานสอบสวนให้พร้อมรองรับการปฏิบัติ,จัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณให้ถึงผู้ปฏิบัติโดยเร็ว, รายงานเหตุสำคัญผ่าน ศปก.ลต.ตร. โดยทันที และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

** สมบัติ ผลกิจ  รายงาน