ลพบุรี-สมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินนำร่องส่งเสริมปลูกพืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจ (คลิป) **กฤษณ์ สนใจ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 16 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม ลพบุรี อ.ธนันท์รัฐ เจริญเธียร นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินและนายขวัญชัย สมบุญ นายอำเภอสถานีปฎิบัติการ(พิเศษ) ตามแนวศาสตรแห่งพระราชาอนันตรลักษณมงคลแผ่นดิน”ครั้งหนึ่งในชีวิต”(ทำดีเพื่อแผ่นดิน) คณะกรรมการ ได้นำเอาต้นกระท่อมมาแจกให้แก่เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยแจกฟรีให้คนละ 1 ต้น ให้ได้จำนวน 10 ล้านต้น แก่บรรดาพี่น้องชาวเกษตรกรทั่วประเทศไทย

นายกสมาคมฯยังได้ดำเนินการจัดส่งให้ทั่วประเทศ โดยเฉพาะต้นกระท่อมที่ได้นำมาแจกฟรีจำนวน 10 ล้านต้น เพื่อให้ชาวเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้นำต้นกระท่อมดังกล่าวไปทำการปลูกเพื่อที่จะขยายพันธ์เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป โดยต้นกระท่อมเวลานี้จำหน่ายกันในราคาค่อนข้างสูง แต่ทางสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน ภายใต้การบริหารงานโดย อ.ธนันท์รัฐ เจริญเธียร ในฐานะนายกสมาคมฯ มีความประสงค์ที่จะมอบต้นกล้าดังกล่าวให้แก่พี่น้องชาวเกษตรกรด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกพืชกระท่อมไปยังทุกจังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน และทุกตำบล ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดำเนินการตั้งแต่การปลูก ขาย ส่งออก อีกทั้งเป็นการป้องกันการเข้าใจคาดเคลื่อนของเกษตรกร

อ.ธนันท์รัฐ เจริญเธียร นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน พร้อมคณะกรรมการยังกล่าวอีกว่าทางสมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการขึ้น โดยจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการปลูกต้นกระท่อม พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ให้กับกลุ่มและเกษตรกรที่สนใจ รวมให้ความรู้ติดตั้งอาวุธทางปัญญาให้เกษตรกรทั่วไปให้เข้าใจถึงคุณประโยชน์ในการปลูกพืชสมุนไพร และได้นำร่องส่งเสริมการปลูกสมุนไพรกระท่อมต้นแรก และบางส่วนแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ทดลองปลูกตามสภาพอากาศไปยังทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบลและหมู่บ้าน เป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการปลูก ขาย ส่งออก ตานแนวนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย  ซึ่งพืชกระท่อมนี้เปรียบเสมือนมรดกพืชที่สามารถปลูกขายได้ตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน

//////////////////////////////////////////////////

กฤษณ์ สนใจ รายงาน