นายก อบต.สามร้อยยอดลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มแปรรูปหอยแมลงภู่ พร้อมส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน **ฐิติชญา แสงสว่าง รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

เวลา 09.00  น.  วันที่ 9  มิถุนายน  2565  ที่ศาลาหมู่บ้านหนองแขมใหญ่  หมู่ที่  2  ตำบลสามร้อยยอด   อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   นายธิติ  เนตรสว่าง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด  ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มแปรรูปหอยแมลงภู่บ้านหนองแขมใหญ่   พร้อมด้วยนายวิชัย  พวงสุวรรณ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด  โดยมี นายฉัตรชัย  ชาโรจน์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5  บ้านหัวตาลแถว  นางสาวชุลี  ลิ้มประดิษฐ์  นางสาวณัฏฐานันท์  สายน้ำเขียว   เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาอาชีพ กสศ.  อำเภอสามร้อยยอด  นายยม  สิงห์ทอง  ประธานกลุ่มแปรรูปหอยแมลงภู่  และชาวบ้านให้การต้อนรับ

สำหรับตำบลสามร้อยยอดมีพื้นที่ติดทั้งทะเล  และภูเขา  ได้รับการจัดเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งผสมผสานหมู่เกาะในทะเลแห่งแรกของไทย และได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติอนุสัญญาแรมซาร์ เมื่อวันที่ 14  มกราคม 2551  เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับประเทศอันดับที่ 11  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมง  และปลูกพืชไร่  พืชสวนเป็นหลัก  รองลงมาคือการเลี้ยงกุ้ง  ปลา ปู และหอย   โดยในกลุ่มชาวบ้านที่เลี้ยงหอยแมลงภู่นั้นจะสามารถเก็บหอยมาขายได้ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน  ซึ่งในช่วงนี้จะมีปริมาณหอยเป็นจำนวนมากทำให้ราคาค่อนข้างถูก  ชาวบ้านจึงได้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หอยผีเสื้อตากแห้ง  และหอยดอง  เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า

ด้านนายธิติ  เนตรสว่าง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด  กล่าวว่า  สินค้าแปรรูปจากหอยแมลงภู่สด  ชาวบ้านได้จัดตั้งกลุ่มแปรรูปหอยขึ้น  โดยการสนับสนุนของ กสศ.  และนำมาแปรรูปเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า   ในส่วนของ  อบต.  เองก็จะเข้ามาสนับสนุนในส่วนที่ชาวบ้านขาดเหลือ  ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ  หรือที่ชาวบ้านจะร้องขอมา  ทาง อบต.  ก็จะเข้ามาดูแลให้ทันที  ซึ่งนอกจากกลุ่มแปรรูปหอยแมลงภู่แล้ว  ก็ยังมี กลุ่มแปรรูปชะคราม   กลุ่มแปรรูปมะพร้าว  และกลุ่มผักปลอดภัย  และยังมีกลุ่มอาชีพอื่นๆ  อีก  ทาง  อบต. ก็จะสนับสนุน  และต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชน  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วย

/////////////////////////////////////////////