ลพบุรี-โรงพยาบาลเปิดตลาดช่วยเกษตรกรลดค่าครองชีพประชาชน (คลิป) **กฤษณ์ สนใจ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

โรงพยาบาลอานันทมหิดล เปิดตลาดนัดร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกร และช่วยลดค่าครองชีพประชาชน ตลอดจนำผลผลิตทางการเกษตรในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” จำหน่ายแก่ประชาชนในราคาถูก

พลตรี ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกร และช่วยลดค่าครองชีพประชาชน ให้กับชาวจังหวัดลพบุรี” ณ บริเวณด้านหลังตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เกษตรกร และผู้ประกอบการให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า และยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้ได้มีโอกาสเลือกซื้อสิ้นค้าทางการเกษตร และสินค้าอุปโภค บริโภคที่ดี และมีราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นการช่วยลดค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชนและข้าราชการและครอบครัวโรงพยาบาลอานันทมหิดล

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ กองทัพบก ซึ่งให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้า  โดยทางโรงพยาบาลอานันทมหิดล จึงได้ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลพบุรี จัดงาน “กิจกรรมร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกร และช่วยลดค่าครองชีพประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี” ซึ่งภายในงานได้จัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด รวมทั้งอาหารสำเร็จรูปในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป อาทิ เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แชมพู อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส เครื่องนุ่งห่ม และยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าโอท็อป อาหารปรุงสำเร็จราคาประหยัด รวมถึงสินค้าไฮไลต์ที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน โดยลดราคาถูกเป็นพิเศษ เช่น น้ำตาลทราย  น้ำมัน ไข่ไก่ รวมถึงสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจากกระทรวงพาณิชย์ และ ผลผลิตทางการเกษตรในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ของหน่วยมาวางจำหน่ายแก่ประชาชนอีกด้วย ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ บริเวณด้านหลังตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี

/////////////////////////////////////////////

กฤษณ์ สนใจ รายงาน