ชาวบ้านป่าละอู จี้ทุกหน่วยเร่งสะสางแก๊งนายหน้าฮุบที่ดินพระราชทานหลุดจำนองขายต่อให้นายทุนนอกพื้นที่

แชร์ข่าวนี้

ภาพ-ข่าว สุรยุทธ ยงชัยยุทธ

วันที่    30   สิงหาคม   นายโกศัย เกตุหอม อายุ 55 ปี  ชาวบ้านหมู่ 2 บ้านฟ้าประทาน  ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เปิดเผยว่า  หลังจากร้องเรียนสื่อมวลชน พร้อมนำที่ปรึกษากฎหมายไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ที่ สภ.บ้านหนองพลับ   เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2565  ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า   กรณีเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู – หนองพลับ นำเอกสารหลักฐานที่ยื่นร้องเรียนให้ศูนย์ฯตรวจสอบการรุกทางสาธารณะเพื่อยุติข้อพิพาท  แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บางรายได้เปลี่ยนแปลงข้อความบางส่วนในเอกสารการร้องเรียน  อ้างว่าตนเป็นผู้บุกรุกทางสาธารณะ  ขณะที่เดิมภรรยามีชื่อครอบครองที่ดิน 5 ไร่ 86 ตารางวา เพื่อประกอบอาชีพการเกษตรตามพระราชประสงค์ในที่ดินพระราชทาน

นายโกศัย   กล่าวว่า  ปัญหาข้อพิพาทเกิดจากเจ้าของแปลงที่ดินข้างเคียง  ได้ทำการเปลี่ยนแปลงผู้ถือสิทธิครอบครองที่ดินประมาณ  7 ไร่ โดยอ้างว่ามีนายทุนจากนอกพื้นที่เข้ามาสวมสิทธิ  เนื่องจากเจ้าของเดิม นำที่ดินไปจำนองกับเสี่ย ต. แต่ไม่ได้ไถ่ถอน  ที่ดินจึงถูกยึดนำไปขายให้กับนายทุนนอกพื้นที่  มีนายหน้าชื่อ “เกษตร น.”  เป็นผู้ประสานงาน  และหลังจากมีการร้องเรียนให้ศูนย์ฯเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบหรือทำการรังวัดแนวเขต  แต่ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ  สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯหลายครั้ง อ้างว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง     จากนั้นได้มอบอำนาจให้ที่ปรึกษากฎหมายร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  เพื่อให้ไต่สวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากการพิจารณาเรื่องดังกล่าวมีข้อพิรุธ

“  ขณะนี้มีความพยายามของเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย  ไม่นำหลักฐานเดิมไปตรวจสอบ  เข้าข่ายช่วยเหลือแก๊งนายหน้า  เพื่อขายที่ดินสวนทุเรียนสวมสิทธิ์ให้ฝ่ายนายทุนเพื่อไห้ได้ที่ดินครบ 7 ไร่ ตามข้อตกลงในการซื้อขาย เนื่องจากที่ดินหลุดจำนองที่นำไปขายต่อ ได้เงินครบแล้ว แต่ที่ดินไม่ครบ  7 ไร่ ตามที่ทำสัญญาไว้ นายทุนนอกพื้นที่จึงไม่พอใจเพราะถูกย้อมแมวขายที่ดินราคาสูง  ทำให้ผู้มีอิทธิพลบางรายต้องการการขยายแนวที่ดินแปลงหลุดจำนอง เข้ามารุกทางสาธารณะที่กั้นกลาง  จากนั้นแจ้งให้ตนร่นระยะจากแนวรั้วเดิมเข้าไปอีก  50 เซนติเมตร  ระยะทางเกือบ 100  เมตร  เพื่อให้ได้ที่ดินครบตามสัญญาชื้อขาย   วิธีการนี้ยอมรับว่าแก๊งนายหน้าเคยใช้ได้ผลกับบุคคลอื่น ในขณะที่ศูนย์ฯที่ควบคุมดูแลการใช้ที่ดินไม่ได้ให้ความสนใจ “ นายโกศัย กล่าว

นายโกศัย  กล่าวอีกว่า  สำหรับสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯไม่ลงไปตรวจสอบพื้นที่ที่มีข้อพิพาท หลังจากมีการปักเสาไฟฟ้า รุกเข้าไปในทางสาธารณะ ยืนยันว่าส่วนตัวไม่สนใจผู้มีอิทธิพล และขอให้ศูนย์เร่งรัดหาข้อสรุปโดยเร็ว  เนื่องจากขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิไม่ซับซ้อน  ในอนาคตหากตนทำเรื่องนี้สำเร็จ  จะมีชาวบ้านอีกหลายรายที่ถูกโกงที่ดินจะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมในลักษณะเดียวกัน

มีรายงานว่า   ขณะนี้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบที่ดินข้อพิพาทในพื้นที่ 6 หมู่บ้านในโครงการตามพระราชประสงค์  ในพื้นที่  ต.ห้วยสัตว์ใหญ่  ที่กรมธนารักษ์มอบให้ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ปราณบุรี ใช้เป็นเขตปลอดภัยทางทหาร  ก่อนหน้านี้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ  สวมสิทธิ์จากใบ ภ.บ.ท.5  พบว่ามีผู้นำท้องที่บางรายและเจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยงานไปร่วมชี้แนวเขต เพื่อเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ทั้งที่ที่ดินดังกล่าวไม่สามารถซื้อขายสิทธิ์ได้ ทั้งนี้ ป.ป.ช.จะสอบถามฝ่ายปกครองอำเภอหัวหิน  ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู – หนองพลับ เพื่อให้ชี้แจงเหตุผลว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวใช้กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการฉบับใด

//////////////////////////