กองบิน 5 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 **ณัฐธภพ พันสาย – พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

นาวาอากาศเอกสิทธิรัตน์  พู่ทรงชัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีรองผู้บังคับการ กองบิน 5 เสนาธิการ กองบิน 5 สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 5 หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 5 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมในพิธีเปิด

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในมิติต่าง ๆ อาทิ การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ การแสดงการบินของอากาศยาน การแสดงป้องกันฐานบิน การออกบูทนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การโดดร่มเหินเวหา และการแสดงบริเวณเวทีกลาง โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมภายในงานมากว่า 15,000 คน ณ ฝูงบิน 501 กอบบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

//////////////////