กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ส่งเสริมการพัฒนาอนาคตของชาติ **ณัฐธภพ พันสาย รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่​ 14​ ม.ค.66​ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ส่งความสุข สร้างรอยยิ้มให้เด็กและเยาวชนบางสะพาน สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้แก่สถานศึกษา อาทิ โรงเรียนบ้านหินกอง โรงเรียนบ้านเขามัน โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย โรงเรียนบ้านวังยาว โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียนบ้านทองมงคล โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจวบคีรีขันธ์ หน่วยบริการบางสะพาน (โรงเรียนบ้านอ่าวยาง) รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อบต.แม่รำพึง อบต.พงศ์ประศาสน์ อบต.กำเนิดนพคุณ และเทศบาลตำบลบ้านกรูด

กลุ่มเหล็กสหวิริยา เป็นองค์กรเอกชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศชาติในอนาคตให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้เติบโตและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ดั่งคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

//////////////

ณัฐธภพ​ พันสาย​ รายงาน