ลพบุรี  ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศลุ้นเงินค่าช่วยเหลือตัดอ้อยสดราคา 120 บาท** กฤษณ์ สนใจ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

ลพบุรี  ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศลุ้นเงินค่าช่วยเหลือตัดอ้อยสดราคา 120 บาท

ชาวไร่อ้อย ทั่วประเทศ ลุ้นเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM. 2.5 ในราคา 120 บาทต่อตัน ที่จะมีการประชุมขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยมีท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นั่งเป็นประธาน ว่าจะมีการพิจารณาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด หรือไม่

ที่ สมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายวิโรจน์ ผดุงกลิ่น นายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า…ขณะนี้ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ รวม 4 องค์กรชาวไร่อ้อย ประกอบด้วย 1. สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย 2. สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย 3. สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย 4. ชมรมชาวไร่อ้อยภาคอีสาน รวมทั้งหมด 47 สมาคมฯ กำลังรอลุ้นและติดตาม “การประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.)” ที่จะมีการประชุมขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นี้

โดยมีท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นั่งเป็นประธาน ว่าจะมีการพิจารณาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM. 2.5 ฤดูการผลิตปี 2565/66 ที่ผ่านมาหรือไม่ ซึ่งในการประชุมวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นี้ ชาวไร่อ้อยเพียงต้องการให้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) มีมติเห็นชอบในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ทำการตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงานฯ ดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติในฤดูกาลปิดหีบที่ผ่านมา ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด คุณภาพดี ส่งเข้าโรงงานในอัตรา 120บาท/ตัน เพื่อลดฝุ่น PM. 2.5 สำหรับในปีการผลิต 2565/66 ที่ปิดหีบไปแล้วนั้น ทางชาวไร่อ้อย ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย สาเหตุเนื่องจาก ท่านสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ขณะนั้นลาออก ต่อมาก็ยุบสภา ทำให้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ยังไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณา ในส่วนของชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ ได้ทำหนังสือและนำไปยื่นให้ทางจังหวัดช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเร่งรัดให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 พร้อมกัน ทุกจังหวัดที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของชาวไร่อ้อยก็ทราบดีว่า ทางฝ่ายรัฐบาลเป็นช่วงหมดวาระ เพียงแค่ให้ทาง กอน. นำเรื่องให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด ลด PM. 2.5 ผ่านมติที่ประชุมเห็นชอบให้การช่วยเหลือ จนกว่า รัฐบาลชุดใหม่จะทำการแต่งตั้งตามขั้นตอน และให้ความช่วยเหลือต่อไป

ทั้งนี้ ในฤดูการผลิตปี 2565/66 ที่ผ่านมา มีอ้อยเข้าหีบ จำนวน 93.88 ล้านตัน แนวโน้มผลผลิตอ้อยในฤดูการผลิตปี 2566/67 คาดว่าผลผลิตจะลดลง เนื่องจากชาวไร่อ้อยประสบปัญหาฝนแล้ง คาดว่าปีการผลิต 2566/67 ปริมาณอ้อยทั่วประเทศน่าจะอยู่ที่ 74-75 ล้านตัน ส่วนราคาอ้อยขั้นต้น น่าจะอยู่ที่ระดับ 1,300 บาท/ตัน ที่ความหวาน 10 CCS. หลังจากที่ปริมาณ น้ำตาลทรายตลาดโลกลดลง ทำให้ราคาดีดตัวสูงขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าผลผลิตมีแนวโน้มต่ำลงด้วย

ขณะที่นาย จรูญ ฉิมบรรเทิง เกษตรกรชาวไร่อ้อย ในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี บอกว่า…เกษตรกรส่วนใหญ่อยากได้เงินทดแทนในสิ่งที่เสียไป จึงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเหมือนที่ผ่านมา เพราะหาปีนี้เกษตรกรไม่ได้รับ 120บาท/ตัน ในการตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM. 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาล ก็จะทำให้แรงจูงใจ หรือความตั้งใจที่จะตัดอ้อยสด ของเกษตรกรก็จะหมดไป เพราะการตัดอ้อยสดใช้ต้นทุนที่สูงกว่าอ้อยไฟไหม้ เกษตรกรอาจแบกรับภาระต้นทุนในการจ้างรถตัดแรงงานในการตัดอ้อยที่เพิ่มขึ้นไม่ไหว และจะทำให้มีการลัดลอบเผาอ้อยก่อนตัดเข้าส่งโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ปัญหาฝุ่น PM. 2.5 ก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

เช่นเดียวกับนาย เสน่ห์ ยอดสลุง เกษตรกรชาวไร่อ้อย ในอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี กล่าวว่า…อยากให้รัฐบาลจัดซื้อเครื่องจักร รถตัดอ้อย ในรูปแบบของเกษตรแปลงใหญ่ มาตัดอ้อยให้แก่เกษตรกร ในลักษณะการรวมกลุ่ม ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร และจะได้อ้อยคุณภาพดี ไม่มีการเผาอ้อยก่อนตัดเข้าสู่โรงงาน 100 % แน่นอน จึงขอฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ได้ช่วยพิจารณาด้วย ซึ่งรับรองว่า ปัญหาฝุ่น PM. 2.5 จะลดน้อยลงจากประเทศไทยอย่างแน่นอน

** กฤษณ์ สนใจ รายงาน