ลพบุรี  หน่วยงานราชการประชาชนเยาวชนร่วมแห่เทียนพรรษา( คลิป )** กฤษณ์ สนใจ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

 

ลพบุรี  หน่วยงานราชการประชาชนเยาวชนร่วมแห่เทียนพรรษา

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา และจะมีประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นงานประเพณีที่สืบทอดติดต่อกันมาช้านาน ที่อำเภอชัยบาดาลก็ได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษานำไปถวายให้วัดและสำนักสงฆ์จำนวน 125 แห่งเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย

เมื่อเวลา 11.09 น.วันที่ 25 ก.ค.2566 อำเภอชัยบาดาล ร่วมกับวัฒนธรรมอำเภอชัยบาดาล เทศบาลตำบลลำนารายณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา พ่อค้า ประชาชน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ร่วมกันจัดงานแห่เทียนพรรษาประจำปี 2566 ที่ตกแต่งต้นเทียนจากภูมิปัญญาของชาวบ้านนำขึ้นรถที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม เพื่อนำไปถวายให้แก่วัดและสำนักสงฆ์จำนวน 125 แห่งเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม และสร้างศรัทธายึดถือหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

หลังจากนั้นได้มีขบวนแห่เทียนพรรษา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และสถานศึกษา และเทียนพรรษาของประชาชน แห่ขบวนเทียนพรรษาไปตามเส้นทางรอบตลาดลำนารายณ์ ก่อนไปรวมตัวกันยังที่หอประชุมอำเภอชัยบาดาลโดยนายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นอภ.ชัยบาดาล ได้เป็นประธานพิธีนำกล่าวถวายเทียนพรรษาก่อนนำไปถวายยังวัด และสำนักสงฆ์ต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยสืบต่อไป

** กฤษณ์ สนใจ รายงาน