จ.นครนายก : ชมรมครูนอกประจำการ อำเภอบ้านนา จัดประชุม สมาชิก เพื่อแถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานต่างๆ

แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : ชมรมครูนอกประจำการ อำเภอบ้านนา จัดประชุม สมาชิก เพื่อแถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพบปะข้าราชการครูบำนาญ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน และสิทธิประโยชน์ ที่ครูบำนาญจะได้รับ 3 พฤศจิกายน 2666
ที่วัดช้าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายบุญธรรม ช้อนทอง ประธานชมรมครูนอกประจำการ อำเภอบ้านนา ได้เป็นประธาน การประชุมสมาชิกชมรมฯ กลุ่มบ้านนา ของอำเภอบ้านนา พร้อมคณะผู้บริหารชมรมฯ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้กับสมาชิกได้รับทราบการเคลื่อนไหว การพัฒนา รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ของชมรมฯ ที่สมาชิกควรจะได้รับประโยชน์ โดยมีสมาชิก ของชมรม เข้าร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ทางสำนักงานสกสค. จังหวัดนครนายก โดยนาย สถาพร ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายกและคณะได้พบปะและชี้แจง การดำเนินงาน ของสำนักงาน เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก อีกทั้ง ได้นำเจ้าหน้าที่และแพทย์จากโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ มาให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจก ให้กับสมาชิกชมรม ครูนอกประจำการอำเภอบ้านนา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ จากนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายกจำกัด ได้พบกับสมาชิกครูกลุ่มบ้านนา 1 สมาชิกบำนาญ หน่วยบ้านนา โดยมีนายธาตรี อินยะฤทธิ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายกจำกัด และคณะ ได้ร่วมประชุม และชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมาของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายกจำกัด ให้สมาชิก สหกรณ์ในเขต กลุ่มบ้านนา 1 ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการบริหาร ที่จะสิ้นสุดลงในเร็วๆนี้ จากนั้น ทางคณะกรรมการกลุ่มบ้านนา 1 ได้มีการดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการกลุ่มบ้านนา 1 ชุดใหม่ ซึ่งครบวาระ โดยมีคณะกรรมการกลุ่มบ้านนา 1 เป็นผู้ดำเนินการในการเลือกตั้ง ครั้งนี้ เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิก ข้าราชการบำนาญหน่วยบ้านนา เพื่อไปเป็นคณะทำงาน ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายกต่อไป นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน