ลพบุรี สืบสานงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค

แชร์ข่าวนี้

 

ลพบุรี สืบสานงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค

ประเพณีดันดีงามของไทยที่เป็นที่รู้จักของคนไทยส่วนใหญ่และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศก็คือ“งานประเพณีลอยกระทง” โดยจะยึดถือวันลอยกระทงก็คือในคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 สำหรับประเพณีลอยกระทงนั้นได้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมในอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป

และเพื่อเป็นการร่วมสืบสานศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยจากรุ่นสู่รุ่น เทศบาลเมืองลพบุรี จึงได้กำหนดจัดงาน”ลอยกระทงย้อนยุค”ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคนั้น ทางสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ได้เริ่มมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 และได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี จนถึงปัจจุบันและทุกครั้งที่มีการจัดงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชนเทศบาล ชมรม สโมสร สถานศึกษาต่างๆ  เพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้ถือว่าเป็นการรักษาและส่งเสริมประเพณีลอยกระทงให้เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการให้ประชาชนและเยาวชนได้เห็นความสำคัญการรักษาประเพณีไทย รวมทั้งให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทย โดยสร้างแนวคิดทางศิลปะ การประดิษฐ์ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ขณะเดียวกันยังเป็นการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมความสามัคคีให้กับชุมชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

โดยการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคของสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ในปีนี้ได้กำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย หรือ (วงเวียนสระแก้ว)  ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี ซึ่งภายในการจัดงานได้มีกิจกรรมการขบวนแห่ประวัติศาสตร์ ขบวนช้าง อันยิ่งใหญ่ แห่ไปรอบตัวเมืองลพบุรี พิธีขอขมาพระแม่คงคา ประกวดกระทงประเภทต่าง ๆ พิธีลอยกระทง การแข่งขันชกมวยไทย การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง รำวงย้อนยุค การแสดงลิเก การจัดแสดงนิทรรศการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี  พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ที่มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุครูปแบบงานวัด โดยการแต่งกายย้อนยุคแบบมนต์รักลูกทุ่ง เสื้อผ้าลายดอก

ซึ่งเชื่อว่าเด็ก เยาวชน และประชาชนจะได้เห็นความสำคัญของการรักษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งเป็นการให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกับทางราชการทำกิจกรรมที่สนุกสนานรื่นเริงด้วยความสามัคคี ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้มาสู้จังหวัดลพบุรีตามนโยบายของทางรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยในปีนี้เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

** กฤษณ์ สนใจ รายงาน