สระบุรี-อธิบดีกรมการปกครอง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดมงคลชัยพัฒนา พระอารามหลวง จังหวัดสระบุรี **ชาญวิทย์ คำนวณวุฒิ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามที่ได้ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมงคลชัยพัฒนา พระอารามหลวง ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 พร้อมด้วย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นายสันทัศน์ รันดาเว นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมนายอำเภอทั้ง13อำเภอ ข้าราชการกรมการปกครองส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองจังหวัดสระบุรี รวมทั้ง นายกองตรี ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประธานผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีฯ และได้ร่วมทำบุญสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นเงินทั้งสิ้น   2,741,999        บาท โดยมีพระราชวชิรมงคลวิสิฐ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา ได้รับฉันทานุมัติจากคณะสงฆ์ของวัด ให้เป็นผู้รับพิธีอปโลกนกรรม ครองผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้

///////////////////////////////////////////

ชาญวิทย์ คำนวณวุฒิ รายงาน