กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับร.ร.หนองหญ้าปล้องวิทยา ร่วมให้กำลังใจนักเรียนสานฝันสู่นิสิต มศว.โครงการเพชรในตม กอ.รมน.เรียนจบบรรจุเป็นข้าราชการทันที

แชร์ข่าวนี้

 

 

กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ร่วมกับร.ร.หนองหญ้าปล้องวิทยา ร่วมให้กำลังใจนักเรียนสานฝันสู่นิสิต มศว.โครงการเพชรในตม กอ.รมน.เรียนจบบรรจุเป็นข้าราชการทันที

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.67 เวลา 15.30 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จ.เพชรบุรี,ร.ต.สมชาย วิบูลรังสรรค์ เจ้าหน้าที่ธุรการด้านการข่าวฯ, นายเฉลิม จำปาวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา (เป็น ร.ร.ระดับมัธยมศึกษา) มอบหมายให้ นางสาวนันทพร สุวรรณเกตุ ครูแนะแนวฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านพักอาศัยนักเรียนที่เรียนดี สนใจสมัครโครงการเพชรในตม กอ.รมน.ร่วมกับ มศว.เรียนจบบรรจุเป็นข้าราชการทันทีและให้กำลังใจ ระหว่างรอเตรียมสอบ A-level ทั้ง 2 รายมีคุณสมบัติครบถ้วน

จากนั้นได้มอบถุงยังชีพเป็นข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่มให้กับครอบครัวนักเรียนทั้ง 2 คนไดัแก่ นางสาวนฤมล ศรีจันทร์ พักอาศัยอยู่กับ นางเปลี่ยน น่วมวัตร์ (ยาย) 2 คน นางสาวพรพิมล สำเภาน้อย พักอาศัยร่วมกับครอบครัวโดยนักเรียนทั้ง 2 รายอยู่ในหมู่บ้าน อพป.ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี จะช่วยเป็นแรงบรรดาลใจอำนวยความสะดวกสานฝันให้แก่นักเรียนทั้ง 2 คน ให้สำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

** สมบัติ ผลกิจ รายงาน